Image is not availableNTVW nr. 1 - 2017
previous arrow
next arrow
Slider
Geen komend evenement!

Verschenen casuïstieken Kasia Huisman 2014-2015-2016

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

banner voor nieuwsbrief

Laatst geplaatste artikelen

Zoeken NTVW database

Aanvragen

Uw winkelwagen is leeg

NTVW Database rubrieken

Meest recente publicatie

Producent: Casuïstiek

WONDBEELD:
TIME: gangreen bij diabetische voet (Graad V volgens Wagner classificatie)

Tissue/weefselmanagement:
- Gangreen bij diabetische linker hiel, mediaal en lateraal met paarse verkleuring
- Achillespees en hielbot zichtbaar


Meer...

Casestudy werkingsmechanisme Aquacel® foam

Rubriek: Wetenschappelijk Toon rubrieken
Aantal maal bekeken: 976

Inleiding
Binnen de complexe wond spelen een vijf tal lokaal verstorende factoren, te weten manage­ment van:

  1.     Necrose/fibrine
  2.     Bacteriële balans
  3.     Vocht
  4.     Biochemische balans
  5.     Cellulaire dysfunctie

De eerste drie zijn de meest verstorende factoren. Daarnaast speelt de wondomgeving een grote rol, maceratie moet worden voorkomen om zo de kans te verkleinen dat de wond groter wordt of een porte d'entrée gecreëerd wordt voor mogelijke infecties. Doordat meerdere verstorende factoren tegelijkertijd een rol spelen, naast het management van excudaat, is er een voortdurende, structurele zoektocht naar de meest efficiënte producten noodzakelijk. Bovendien komen er als gevolg van innovaties steeds nieuwe producten op de markt en daarom is het ook nodig om in alle opzichten steeds kritisch naar nieuwe en bestaande producten te kijken. In dit onderzoek is gekozen om de werking van Aquacel® foam te onderzoeken. Dit om te komen tot een aanbeveling voor het gebruik van een schuimverband.

Doel
De werking van de Aquacel® foam in de klinische en thuiszorg setting te onderzoeken op zijn eigenschappen, betreffende het debridement van niet vitaal weefsel in het wondbed en het vochtmangement door middel van verticale absorptie. Tevens wordt beoordeeld wat de pijn is tijdens het verwijderen van het verband doormiddel van de NRS (Numeric Rating Scale) waarbij de cliënt een cijfer geeft aan de pijn op een schaal van 1 (geen pijn) en 10 (ondraaglijke pijn).

Design
Dit prospectief observationeel onderzoek.

Setting
Thuiszorg, verpleeg- verzorgingshuizen, poliklinieken dermatologie Zaans medisch centrum en het Waterlandziekenhuis.

Methode en resultaten
Begin 2013 heeft het team van het Wond Expertise­centrum van Evean de Aquacel® foam beoordeeld om tot een aanbeveling te komen voor het gebruik binnen de regio’s Zaanstreek-Waterland en Amsterdam, bij de teams verpleging en verzorging intra en extramuraal. De cliënten zijn gedurende zes weken een tot twee keer per week behandeld met dit product, er is geen wondomgeving beschermer gebruikt. Alle decubitus en skin tears werden behandeld met de Aquacel® foam adhesive. De ulcus cruris venosum werd behandeld met de Aquacel® foam non adhesive. Vooraf is er een omschrijving van het onderliggend lijden van de cliënt gedaan. De beoor­deling van de wond is omschreven middels TIME2, ook is de leeftijd en het geslacht beschreven.
 
Bij start is er een foto genomen van de wond met wondomgeving. De afstand van wond tot foto apparaat is ongeveer veertig cm. Flitser is niet gebruikt. Vervolgens is er wekelijks een foto van verband in situ, verband binnenzijde en de wond na reiniging gemaakt. Bij de wond is een meetlint gelegd om de afmetingen van de wond te monitoren. Indien er een ander beleid voor de wond noodzakelijk is, zal het team van het Wond Expertisecentrum van Evean de behandeling met de Aquacel® foam staken en een vervolgbehandeling inzetten ten gunste van de cliënt. Dit zal met de reden op het casusformulier worden gemeld. Alle casuïstieken zijn verzameld op een casus­formulier per cliënt. Dit betreft de foto’s van de wonden met het meetlint aangevuld met eventuele commentaren van de behandelaar en de beginsituatie van de cliënt.

Neem contact op over dit publicatie
AddThis Social Bookmark Button