Overige nieuws

banner voor nieuwsbrief

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals

AANMELDEN
Maak gebruik van de
vroegboekkorting.
Nu € 40,00 korting

banner aanmelden
Indien u direct wilt gaan naar het
invulformulier klik dan HIER

 

NTVW5 2017 OMSLAG 300Het klinkt allemaal logisch, en wie weet is het dat ook. Geen wondprofessional die zijn of haar taak echt serieus neemt zal ontkennen dat diagnostiek aan de basis van ieder zinnig behandelplan staat.
Daarnaast het verkorten van genezingstijd, of een wond zo snel mogelijk onder controle krijgen zodat er doeltreffende en kosteneffectieve zorg omheen kan worden geregeld, staat bovenaan de lijst van eigenlijk iedereen.

Qualityzorg weet dit. Als zorgorganisatie is zij inmiddels goed bekend om ondersteuning op het gebied van wondexpertise te bieden. Kok van der Meij: ‘we werken daar al samen en kunnen zo een goede bijdrage leveren aan veel effectievere behandeling door de expertise die nodig is veel sneller in te zetten. Wat we zien is dat niet alle praktijken een ruimte beschikbaar hebben om op deze manier met ons te werken, terwijl ze dat wel zouden willen. Of er zijn onvoldoende patiënten met wonden om een dergelijke samenwerking op te zetten. Daar hebben we nu een oplossing voor ontwikkeld.’

De oplossing waarover van der Meij praat is even simpel als innovatief: Een wondexpertise centrum op wielen. Met een ambulance die is uitgerust met alle relevante diagnostische instrumenten en die wordt bemand door verpleegkundig specialisten van Qualityzorg, komt het wondexpertisecentrum naar de huisarts of de thuiszorgorganisatie toe. Het mobiele wondcentrum is uitgerust met apparatuur voor het doen van een enkel-arm index, een doppler voor bloedvatonderzoek, teendrukmeting en duplexonderzoek. Daarnaast zijn alle mogelijke materialen aanwezig om een behandeling in te zetten na het uitvoeren van de diagnostiek, indien de huisarts of thuiszorgorganisatie dat wenst.

Voor meer informatie lees het gehele artikel in het aanstaande nummer NTVW nr. 5 - 2017

KwliteitsconceptTijdens de EWMA heeft een werkgroep van het Wondplatform de conceptversie van de kwaliteitsstandaard complexe wondzorg voor de eerste keer gepresenteerd. Vaatchirurg Robbert Meerwald introduceerde op een heldere manier een samenhangende visie voor wat betreft inhoud en organisatie van de complexe wondzorg in ons land met daarbij twee opvallende vernieuwingen.  Expertteams moeten volgens de makers van dit concept zorgen voor de kwaliteit van de complexe wondzorg in de regio. En de aan te wijzen regiebehandelaar wordt verantwoordelijk voor de daadwerkelijke behandeling van de patiënt met een complexe wond.

Belangrijke rol weggelegd voor regionale expertteams
Een belangrijke hoeksteen van de nieuwe kwaliteitsstandaard wordt gevormd door de zogenaamde expertteams. De verantwoordelijkheid voor de complexe wondzorg komt vooral bij deze teams te liggen.  

De regioteams zijn zorgnetwerken van professionals uit de eerste en de tweede lijn. Artsen en verpleegkundigen maken deel uit van de teams die per regio verschillend georganiseerd kunnen zijn en ze zijn verantwoordelijk voor zowel de medisch inhoudelijke als de organisatorische invulling van de complexe wondzorg.

Complexe wondzorg kent duidelijk het probleem van meerdere hoofdbehandelaars. Hij of zij draagt zorg voor de diagnose voor het in samenspraak met de patiënt opstellen van het behandeldoel. Hij of zij zorgt voor het delen van kennis door de hele keten heen, coördineert de zorg binnen de keten en zorgt voor het aanstellen van een casemanager. Voor de patiënt is de regiebehandelaar het eerste aanspreekpunt als er zich problemen voordoen.

De door de regioteams aangewezen regiebehandelaars zien er op toe dat de ingezette zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn.

 

Het gehele artikel kunt u lezen in het NTVW nr. 5 - mei - 2017

Pulse Media Group heeft eind mei 2017 een bijlage uitgebracht met de huidige stand van zaken over de wondzorg. De  bijlage is gestoken in het tijdschift Elsevier en het tijdschrift van de VVAA. Het thema dat werd gekozen is 'Gepersonaliseerde zorg' dat zeker van toepassing is op de wondzorg. Ook het NTVW werd gevraagde voor een interview. Het interview met onze redacteur en oprichter van de NOVW Ton Lassing kunt u hieronder in zijn geheel lezen.

pasfotoGepersonaliseerde zorg
De wondzorg in Nederland is sterk verbeterd, maar er zijn zeker nog zaken die beter kunnen, vindt ook Ton Lassing, oprichter van de Nederlandse Organisatie Voor Wondprofessionals (NOVW). Zo pleit hij er al jaren voor dat wondgenezingsverkorting meer centraal moet komen te staan. Patiënten zouden niet te lang bij de huisarts moeten blijven lopen, maar zouden zo snel mogelijk moeten worden doorgestuurd naar een wondexpertisecentrum. Het streven naar een zo kort mogelijke genezingstijd voor een wond klinkt misschien als een logisch doel, maar volgens Lassing stond dit lange tijd niet hoog op de agenda. In de loop der jaren heeft hij de situatie langzaam zien verbeteren en inmiddels staat wondgenezingsverkorting beter op de kaart dan vijf jaar geleden. Dit is naar zijn zeggen voor een groot deel te danken aan de komst van de wondexpertisecentra, die gespecialiseerd zijn in het snelle wondgenezingsproces. (Het eerste wondexpertisecentrum werd meer dan 10 jaar geleden gestart door Jacque Oskam, vaatchirurg Isala Ziekenhuis, red.)

Ondanks zijn pleidooi voor wondgenezingsverkorting kijkt Lassing met een optimistische blik naar de wondzorg, want er gebeuren veel goede dingen. Begin mei werd bijvoorbeeld het jaarlijkse congres van de European Wound Management Association (EWMA) in Amsterdam gehouden, waar veel aan kennisuitwisseling werd gedaan en waar allerlei voordrachten werden gehouden over uiteenlopende gebieden binnen de wondzorg. Daarnaast prijst Lassing de toegenomen deskundigheid in de wondzorg. “Die deskundigheid is ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van de zorg. In de laatste tien jaar heeft daar een grote verandering in plaatsgevonden.”

Een passie voor wondzorg
De toegenomen aandacht voor wondzorg en de verbeterde organisatie ervan hebben er volgens Lassing toe geleid dat ook de overheid meer aandacht voor het onderwerp heeft gekregen. Als gevolg hiervan hebben verschillende overheidsinstanties zich in de afgelopen vijf jaar over de wondzorg gebogen en zijn er meerdere rapporten uitgebracht waarin mogelijke veranderingen en verbeteringen werden verkend. Lassing is positief over de toegenomen aandacht vanuit de overheid, maar vraagt zich tegelijkertijd af of te veel bemoeienis wenselijk is. Hij ziet het als de taak van de overheid om zaken als kostenbesparing binnen de wondzorg te regelen en om aan te geven wat er nog beter kan, maar vindt dat al het overige moet worden overgelaten aan de wondbehandelaars zelf. Dat zijn immers de experts. “Het is goed dat de overheid kritisch is en zich uitspreekt over wondzorg. Op een gegeven moment wordt haar inmenging echter groter en dat zou naar mijn mening niet moeten.”

Dat ingrijpende overheidsbemoeienis in de wondzorg niet noodzakelijk is, blijkt wel uit het feit dat de veranderingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden meer vanuit de markt zijn gekomen dan vanuit de overheid. Zo zijn de wondexpertisecentra allemaal ontstaan door initiatieven vanuit de markt, vertelt Lassing. Hij prijst de mensen die achter dit soort initiatieven zitten en die er met hun inzet samen voor hebben gezorgd dat de wondzorgmarkt op het huidige kwaliteitsniveau zit. Het zijn mensen met een passie voor wondzorg, zegt hij, die alles in het werk stellen om de wonden van patiënten zo snel mogelijk te sluiten. Het gaat bij wondzorg echt om de patiënt, en daarom is wondzorg volgens hem per definitie een vorm van gepersonaliseerde zorg. Elke wond kan worden gezien als een op zichzelf staand verhaal die een aparte behandeling verdient, omdat steeds opnieuw moet worden gekeken naar diagnostiek, behandeling, monitoring en zaken als leefstijl. Lassing: “Dat kan ook niet anders, omdat elke patiënt anders is. Je kunt geen goede wondzorg leveren als je geen gepersonaliseerde zorg levert.”

Het interview is gedaan door: Nina Visser