Geen komend evenement!

Overige nieuws

banner voor nieuwsbrief

eXtra logo ulcus cruris 200px 18 septCOLLEGE ULCUS CRURIS EXTRA
Het begint soms met een gewoon klein wondje waar vaak geen aandacht aan wordt besteed. Maar al snel wordt de wond steeds groter en groeit het uit tot een gecompliceerde wond. We hebben het hier over een Ulcus Cruris. Patiënten ondervinden vaak veel fysieke maar ook sociale beperkingen, mede omdat een juiste diagnose en passend behandeling vaak lang uitblijven. Preventie, vroege herkenning, een juiste diagnose en adequate behandeling zijn van groot belang. Ook het informeren van de patiënt over zijn of haar rol maakt deel uit van goede zorg rond het Ulcus Cruris. Hierbij spelen veel aspecten een rol, het College Ulcus Cruris eXtra bespreekt het brede palet aan factoren die betrokken zijn bij preventie, herkenning en behandeling volgens de laatste inzichten.

Datum: 18 september 2018 - Locatie: De Kapel, Bilthoven - Prijs € 195,00 INSCHRIJVEN: www.studiosaffier.nl

Voor programma en meer infomatie ga naar: Saffier creatieve communicatie

eXtra logo diabetische voetCOLLEGE DIABETISCHE VOET EXTRA
Als we praten over de diabetische voet weten we dat we te maken krijgen met zeer ernstige voetwonden als gevolg van diabetes mellitus.
In dit college maak je kennis met neuropathische wonden waarbij het gevoel in de voet vrijwel of helemaal niet meer aanwezig is.
Daarnaast behandelen wij ischemische wonden waarbij de bloedtoevoer niet goed functioneert, zoals bijvoorbeeld een zuurstof tekort.
Verder nog een combinatie van bovenstaand twee voorbeelden, de neuro-ischemische wond waarbij slechte bloedafvoer is en neuropathie plaats vindt. En uiteraard gaan we in op de comorbiditeit die veelal aanwezig is en een belangrijke rol speelt bij de behandeling van de diabetische voet. Ook hier is de betrokkenheid van de patiënt van groot belang, het juist informeren is een belangrijke schakel om therapietrouw en een meer passende leefstijl bij de patiënt te introduceren.

Datum: 4 oktober 2018 - Locatie: De Observant, Amersfoort - Meer informatie www.studiosafier.nl

Ron Sleegers newRon Sleegers (verpleegkundig specialist diabetische voet Maastricht UMC): -
‘Risico-analyse en snel handelen zijn voorwaarden voor succesvolle behandeling’

De wondbehandeling bij de diabetische voet is wellicht het beste voorbeeld van de noodzaak van een multidisciplinaire benadering binnen de wondzorg.
Hoe de zorg in de verschillende centra in ons land ook is georganiseerd, in alle gevallen staat het multidisciplinaire karakter centraal. Neem bijvoorbeeld het Maastrichtse UMC. Al meer dan 15 jaar wordt daar gewerkt met een diabetisch voetenteam bestaande uit onder andere een verpleegkundige specialist diabetische voet, een podo­ therapeut, een internist, een vaatchirurg, een orthopedisch chirurg een revalidatiearts, een orthopedisch schoenmaker en een gipsverbandmeester. Inmiddels wordt het MUMC vrij algemeen gezien als een (inter)nationaal expertise­ centrum op het gebied van diabetische voetproblematiek. Het NTVW sprak met verpleegkundig specialist diabetische voet Ron Sleegers over de manier waarop de zorg is georganiseerd in Maastricht.

Chronische wonden aan de voet komen ongeveer bij 5% bij mensen met diabetes mellitus voor. Uiteindelijk leiden de chronische wonden aan de voet en de complicaties daarvan (denk aan infecties en ernstig perifeer vaatlijden) bij 15% van de mensen tot een amputatie van een teen of een gedeelte van hun voet of zelfs onderbeen. De verschillende onderliggende factoren maken de behandeling van de diabetische voet vaak heel complex. Vroegtijdige herkenning van diabetische voet en snelle behandeling is dan ook belangrijk voor het behoud van voeten of benen, want een amputatie is meestal te voorkomen. Verpleegkundig specialist diabetische voet Ron Sleegers is als coördinator van het team mede verantwoordelijk voor de diagnose, het aanvullend onderzoek en uiteraard behandeling van diabetische voetwonden. ‘Vroegtijdige herkenning met daaraan gekoppeld een snelle en zorgvuldige triage zijn essentieel voor een succesvolle behandeling van dit soort wonden.

Het gehele artikel kunt u lezen in het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg nr. 6/7 - juni/juli 2017