Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

Overige nieuws

banner voor nieuwsbrief

afbeelding gecompliceerde wonden klein

We krijgen steeds meer inzicht in de behandeling van wonden, in wat er aan een wond ten grondslag kan liggen en hoe we daarmee om moeten gaan. In preventie, behandeling en nazorg. In voorlichting, begeleiding en in samenwerking met alle betrokken specialismen. Het eerste wondcentrum in Nederland dat deze multidisciplinaire benadering ook fysiek tot uiting bracht, wondcentrum Leiderdorp, liet al zien dat de multidisciplinaire benadering het uitgangspunt moet zijn voor goede en steeds betere wondzorg.
Deze multidisciplinaire structuur staat ook altijd aan de basis van het jaarlijkse Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals. Dat dit niet altijd gemakkelijk is weten wij als organisatie, maar krijgen wij ook regelmatig terug uit onze evaluaties en uit het veld waar onze redactie zich dagelijks begeeft.

Hoe vinden we op het juiste moment in het proces de juiste behandelaar om naar door te verwijzen, om mee samen te werken, of om advies te vragen. Dat zijn vragen die veel behandelaars in de eerste lijn hebben, maar ook in de tweede lijn is het soms puzzelen om de aansluiting naar de eerste lijn weer te maken, voor een goede opvolging, nazorg of onderhoudsbehandeling.

Tijdens het Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019 bieden we u verdieping op behandelniveau. Het programma geeft u op unieke wijze inzicht in complexe wondbehandeling en de rol van de vele disciplines die hierbij een taak kunnen vervullen. Het programma is interactief, alle deelnemers hebben een rol in het verloop van de presentaties. Met elkaar leren we keuzes te maken en op basis van de gevolgen van die keuzes te handelen.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Toegangsprijs € 160,00 per persoon. Schrijf dan nu in en ontvang € 30,- vroegboekkorting.
Klik op de link en meld je aan!

AANMELDEN NATIONAAL MULTIDISCIPLINAIR CONGRES VOOR WONDPROFESSIONALS 2019

omslag nr. 1Interview met: Hoofdredacteur Geneesmiddelen Bulletin Hein Janssens:

De afstand tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk op de werkvloer is groot. Dat geldt voor veel sectoren en dat geldt zeker voor de zorg. De wondzorg vormt hierop geen uitzondering. Zeker, de noodzaak van meer onderzoek om de kwaliteit van de wondbehandeling naar een hoger niveau te tillen, wordt door niemand betwist. Het NTVW heeft hier de afgelopen jaren ook vaak voor gepleit en ook zelf wetenschappelijke artikelen uit binnen- en buitenland gepubliceerd om err daadwerkelijk een bijdrage aan te leveren.

Ron Sleegers newRon Sleegers (verpleegkundig specialist diabetische voet Maastricht UMC): -
‘Risico-analyse en snel handelen zijn voorwaarden voor succesvolle behandeling’

De wondbehandeling bij de diabetische voet is wellicht het beste voorbeeld van de noodzaak van een multidisciplinaire benadering binnen de wondzorg.
Hoe de zorg in de verschillende centra in ons land ook is georganiseerd, in alle gevallen staat het multidisciplinaire karakter centraal. Neem bijvoorbeeld het Maastrichtse UMC. Al meer dan 15 jaar wordt daar gewerkt met een diabetisch voetenteam bestaande uit onder andere een verpleegkundige specialist diabetische voet, een podo­ therapeut, een internist, een vaatchirurg, een orthopedisch chirurg een revalidatiearts, een orthopedisch schoenmaker en een gipsverbandmeester. Inmiddels wordt het MUMC vrij algemeen gezien als een (inter)nationaal expertise­ centrum op het gebied van diabetische voetproblematiek. Het NTVW sprak met verpleegkundig specialist diabetische voet Ron Sleegers over de manier waarop de zorg is georganiseerd in Maastricht.

Chronische wonden aan de voet komen ongeveer bij 5% bij mensen met diabetes mellitus voor. Uiteindelijk leiden de chronische wonden aan de voet en de complicaties daarvan (denk aan infecties en ernstig perifeer vaatlijden) bij 15% van de mensen tot een amputatie van een teen of een gedeelte van hun voet of zelfs onderbeen. De verschillende onderliggende factoren maken de behandeling van de diabetische voet vaak heel complex. Vroegtijdige herkenning van diabetische voet en snelle behandeling is dan ook belangrijk voor het behoud van voeten of benen, want een amputatie is meestal te voorkomen. Verpleegkundig specialist diabetische voet Ron Sleegers is als coördinator van het team mede verantwoordelijk voor de diagnose, het aanvullend onderzoek en uiteraard behandeling van diabetische voetwonden. ‘Vroegtijdige herkenning met daaraan gekoppeld een snelle en zorgvuldige triage zijn essentieel voor een succesvolle behandeling van dit soort wonden.

Het gehele artikel kunt u lezen in het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg nr. 6/7 - juni/juli 2017