Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

Overige nieuws

banner voor nieuwsbrief

Pulse Media Group heeft eind mei 2017 een bijlage uitgebracht met de huidige stand van zaken over de wondzorg. De  bijlage is gestoken in het tijdschift Elsevier en het tijdschrift van de VVAA. Het thema dat werd gekozen is 'Gepersonaliseerde zorg' dat zeker van toepassing is op de wondzorg. Ook het NTVW werd gevraagde voor een interview. Het interview met onze redacteur en oprichter van de NOVW Ton Lassing kunt u hieronder in zijn geheel lezen.

pasfotoGepersonaliseerde zorg
De wondzorg in Nederland is sterk verbeterd, maar er zijn zeker nog zaken die beter kunnen, vindt ook Ton Lassing, oprichter van de Nederlandse Organisatie Voor Wondprofessionals (NOVW). Zo pleit hij er al jaren voor dat wondgenezingsverkorting meer centraal moet komen te staan. Patiënten zouden niet te lang bij de huisarts moeten blijven lopen, maar zouden zo snel mogelijk moeten worden doorgestuurd naar een wondexpertisecentrum. Het streven naar een zo kort mogelijke genezingstijd voor een wond klinkt misschien als een logisch doel, maar volgens Lassing stond dit lange tijd niet hoog op de agenda. In de loop der jaren heeft hij de situatie langzaam zien verbeteren en inmiddels staat wondgenezingsverkorting beter op de kaart dan vijf jaar geleden. Dit is naar zijn zeggen voor een groot deel te danken aan de komst van de wondexpertisecentra, die gespecialiseerd zijn in het snelle wondgenezingsproces. (Het eerste wondexpertisecentrum werd meer dan 10 jaar geleden gestart door Jacque Oskam, vaatchirurg Isala Ziekenhuis, red.)

Ondanks zijn pleidooi voor wondgenezingsverkorting kijkt Lassing met een optimistische blik naar de wondzorg, want er gebeuren veel goede dingen. Begin mei werd bijvoorbeeld het jaarlijkse congres van de European Wound Management Association (EWMA) in Amsterdam gehouden, waar veel aan kennisuitwisseling werd gedaan en waar allerlei voordrachten werden gehouden over uiteenlopende gebieden binnen de wondzorg. Daarnaast prijst Lassing de toegenomen deskundigheid in de wondzorg. “Die deskundigheid is ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van de zorg. In de laatste tien jaar heeft daar een grote verandering in plaatsgevonden.”

Een passie voor wondzorg
De toegenomen aandacht voor wondzorg en de verbeterde organisatie ervan hebben er volgens Lassing toe geleid dat ook de overheid meer aandacht voor het onderwerp heeft gekregen. Als gevolg hiervan hebben verschillende overheidsinstanties zich in de afgelopen vijf jaar over de wondzorg gebogen en zijn er meerdere rapporten uitgebracht waarin mogelijke veranderingen en verbeteringen werden verkend. Lassing is positief over de toegenomen aandacht vanuit de overheid, maar vraagt zich tegelijkertijd af of te veel bemoeienis wenselijk is. Hij ziet het als de taak van de overheid om zaken als kostenbesparing binnen de wondzorg te regelen en om aan te geven wat er nog beter kan, maar vindt dat al het overige moet worden overgelaten aan de wondbehandelaars zelf. Dat zijn immers de experts. “Het is goed dat de overheid kritisch is en zich uitspreekt over wondzorg. Op een gegeven moment wordt haar inmenging echter groter en dat zou naar mijn mening niet moeten.”

Dat ingrijpende overheidsbemoeienis in de wondzorg niet noodzakelijk is, blijkt wel uit het feit dat de veranderingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden meer vanuit de markt zijn gekomen dan vanuit de overheid. Zo zijn de wondexpertisecentra allemaal ontstaan door initiatieven vanuit de markt, vertelt Lassing. Hij prijst de mensen die achter dit soort initiatieven zitten en die er met hun inzet samen voor hebben gezorgd dat de wondzorgmarkt op het huidige kwaliteitsniveau zit. Het zijn mensen met een passie voor wondzorg, zegt hij, die alles in het werk stellen om de wonden van patiënten zo snel mogelijk te sluiten. Het gaat bij wondzorg echt om de patiënt, en daarom is wondzorg volgens hem per definitie een vorm van gepersonaliseerde zorg. Elke wond kan worden gezien als een op zichzelf staand verhaal die een aparte behandeling verdient, omdat steeds opnieuw moet worden gekeken naar diagnostiek, behandeling, monitoring en zaken als leefstijl. Lassing: “Dat kan ook niet anders, omdat elke patiënt anders is. Je kunt geen goede wondzorg leveren als je geen gepersonaliseerde zorg levert.”

Het interview is gedaan door: Nina Visser