Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

Overige nieuws

banner voor nieuwsbrief

Richard White 500---Iedere zorgprofessional die zich bezig houdt met wondmanagement zou zich bewust moeten zijn van sepsis, het herkennen ervan alsmede het risico op mordibiteit en mortaliteit---

De omvang van het probleem en waar dienen we ons bewust van te zijn?


Door: Richard White
Scientific Editor, Wounds UK, Professor of Tissue Viability, University of Worcester and Director of DDRC Wound Care, Plymouth

In 2013 heeft men in het Verenigd Koninkrijk het managen van sepsis aangemerkt als het belangrijkste probleem waar de National Health Service mee te maken heeft. De literauur suggereert in ernstige mate dat sepsis wereldwijd een zeer omvangrijk probleem is en in gebieden waar betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, blijkt de aandoening een grote belasting te zijn. Daarbij komt dat de incidentie van sepsis dramatisch toeneemt, evenals de mortaliteit als gevolg van de aandoening. Als reden hiervoor worden genoemd het feit dat de resistentie voor antibiotica toeneemt, evenals de toenemende kwaadaardigheid van  bacteriën en de vergrijzing. De economische last die met de aandoening gepaard gaat, is evenredig groot, waardoor het verbeteren van diagnose- en behandeltechnieken klinische prioriteit krijgt.  Ook is er sprake van lacunen in de zorgverlening, waardoor er behoefte ontstaat aan kosten-effectieve kwaliteitsverbeteringen. De specialisten die zich bezig houden met de behandeling van zowel acute als chronische wonden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Ernstige vormen van sepsis komen bij alle aetiologiën van wonden voor, zoals ook blijkt uit het hieronder vermelde.  Om morbiditeit als gevolg van sepsis te voorkomen, is passend en tijdig management van de bioburden en de infectie in de wond van cruciaal belang. Hoewel het algemeen bekend is dat patiënten met brandwonden, of met weefselschade door trauma, evenals patiënten met chirurgische wonden, een levensbedrijgende infectie kunnen oplopen – en dat vaak ook daadwerkelijk doen (Johnson et al, 2013) geldt dit minder voor patiënten met chronische wonden. Lees het gehele artikel en de reacties van andere wondprofessionals  in het NTVW nr. 1 - 2016.

RosemarieHet wondcongres

Dr. Rosemarie Met: Ischemie krijgt binnen de wondzorg niet de aandacht die het verdient. Die conclusie is meer dan terecht en het simpele feit dat er in tien jaar NTVW nauwelijks iets is gepubliceerd over ischemie is in dit verband dan ook veelzeggend. Het verbeteren van de bloedcirculatie op macroscopisch niveau kan echter wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling en uiteindelijk ook de genezing van een wond. NTVW en NOVW gaan daarom in het jaarlijkse congres in oktober uitgebreid aandacht besteden aan ischemie.

Dr. Rosemarie Met, gepromoveerd met een proefschrift getiteld “Diagnosis and treatment of critical limb ischemia”, gaat als spreker tijdens het congres in op ‘de rol van ischemie bij wondgenezing’.

Rosemarie boekOnbekend maakt onbemind. Deze tegeltjeswijsheid is zeker van toepassing op ischemie. Maar er is gelukkig wel een kentering zichtbaar. Niet voor niets is in het “Rijnland model” van de behandeling van complexe wonden het elimineren van de invloed van ischemie en infecties een van de drie pijlers voor een succesvolle wondbehandeling. Het goed leesbare boekje van de vaatchirurgen Jacques Oskam en Pascal Steenvoorde en NP Louk van Doorn over complexe en chronische wonden laat zien dat de rol van ischemie bij het genezings- proces niet genoeg benadrukt kan worden.
Dr. Rosemarie Met, heeft daar duidelijke opvattingen over. ‘De relatie tussen wondgenezing en ischemie is helder. Ischemie moet worden opgeheven om de wond goed te laten genezen. Daarom is het ook zo belangrijk dat bij een complexe wond een analyse wordt gemaakt van het arteriële en veneuze vaatstelsel om vast te stellen of de doorbloeding wel of niet verstoord is.’
Ischemie kan worden veroorzaakt door een stoornis in de microcirculatie van het bloed of door een storing in de macrocirculatie. Is het eerste het geval dan is oedeem het gevolg en dat zorgt voor een vertraging van de wondgenezing. Bij een storing op macroniveau gaat het over arteriële en veneuze insufficiëntie.
Dr. Rosemarie Met: ‘Ischemie komt op weefselniveau bij complexe wonden vaak voor. Het probleem is eigenlijk dat het heel moeilijk concreet is vast te stellen of te meten. Vooral bij arteriële ischemie is er nog niet zo heel veel bekend van de exacte fysiologische processen bij complexe wonden. Maar daar meer over op het congres dat wordt gehouden op 13 oktober 2015 in het CineMec Theater te Ede. U kunt zich hier AANMELDEN.

dominate-wounds 700In deze publicatie vindt u terug:

De I van Inflammation. Wat zijn de gevolgen van een ontstekingsreaktie.

De N van Nutrition. Voeding speelt een belangrijke bij wondgenezing. Het vroegtijdig signaleren van een indequaat voedingspatroon en het verbeteren hiervan bevordert de wondgenezing.

De A van Arterial. Arteriële insufficiëntie, een perifere arteriële aandoening (PAD) en atherosclerose kunnen een groete beperking vormen bij het genezen van een wond.

De T van Technical geeft inzichten in technologische ontwikkeling bij het genezen van wonden, zoals hyperbare zuurstoftherapie of Negatieve Druk Therapie.

Wilt u alle delen van DOMINATE wounds geheel lezen dan kunt u gaan naar de DOWNLOAD in onze database. Deze artikelen zijn door het NTVW vrijgegeven vanwege het 10 jarig bestaan van het NTVW.