Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

Overige nieuws

banner voor nieuwsbrief


De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke zorgprocessen in een ziekenhuis extra aandacht behoeven of om nader onderzoek vragen. In de Basisset kwaliteitsindicatoren is onder 3.1 ook wondzorg vermeldt.

Daarin geeft het IGZ aan dat voor een goede behandeling van wonden het belangrijk is als iedere regio over een wondexpertise centrum beschikt dat qua organisatiestructuur voldoen aan de volgende kenmerken:

Amerikaans onderzoek geeft aan:

Frequent uitgevoerd debridement zorgt voor snellere genezing van wonden

Niet alleen in Nederland is het aantal wondcentra de laatste jaren sterk gestegen.
Ook in de Verenigde Staten is dat het geval. Healogics, Jacksonville, Florida is met meer dan 500 wondcentra een van de grote spelers op het gebied van wondbehandeling  in de VS.  Jaarlijks worden in deze centra meer dan twee miljoen wonden behandeld. Het bedrijf besteedt uiteraard veel aandacht het systematisch opbouwen van evidence over behandelmethoden en –technieken.  Een recent gepresenteerde publicatie van Healogics laat zien dat een frequent uitgevoerd debridement zorgt voor een snellere en completere wondgenezing, ongeacht het type wond, de grootte, of de hoe lang de wond al bestaat.