Leverancier partners NTVW 2021

Ready Wrap
lohmannbanner.jpeg
Granulox Hemoglobinespray - Galenusprijs
VAR_NVT_online_banner.png
NTVWbanner.jpeg
Sequence01_1.gif
#woundwarriors
200004530-Banner-Wound_Warriors_400x250px.png
Debrisoft
Debrisoftbanner.jpeg
Qualityzorg.jpeg
BannerConvaMax.jpeg
previous arrow
next arrow

Wij willen graag jouw mening..... Is een wondverband na een operatie zinnig?

43556548 s

Wat vind jij zelf en, mogelijk belangrijker, wat vindt je patiënt hiervan?

En hoe kijk jij aan tegen de evidence die men bij het Zorginstituut heeft gebruikt om tot deze aanbeveling te komen?

Zal het ‘slimmer plakken van pleisters’ inderdaad veel besparen?

Wij zijn nieuwsgierig naar jouw mening. Ga naar het formulier: link  en geef je mening!

Wil je toch eerst nog meer lezen ga dan naar: link

Vast bedankt voor je moeite we stellen het zeer op prijs.

Advertentie Granulox Mölnlycke

NTVW banner

Aanmelden NTVW nieuwsbrief

De NTVW Nieuwsbrief geeft maandelijkse informatie voor wondprofessionals die graag op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen binnen de wondzorg.
De Nieuwsbrief wordt gezonden aan meer dan 2000 leden die zich momenteel (dec. 2020) in hebben geschreven voor deze Nieuwsbrief.

Heeft u zich ingeschreven voor de Nieuwsbrief en wilt u deze niet meer ontvangen dan kunt u zich op de laatst ontvangen Nieuwsbrief onderaan uitschrijven.
U gegevens worden dan automatisch verwijderd uit de lijst van NTVW Nieuwsbrief.

Wilt u zich aanmelden dan kan dat door middel van onderstaande link.

AANMELDEN

 

43556548 s

10% van de behandelingen in de zorg is zinloos. Zo begon ‘EenVandaag’ 29 december 2021 een uitzending over Zinnige Zorg[1] en bij de helft is het nut helemaal niet bekend. Zoals bijvoorbeeld een wondpleister plakken na een operatie en zo geldt dit voor meer interventies. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) omschrijft het in het kort als volgt: Elke verzekerde moet er op kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. Het Zorginstituut beoordeelt daarom of de diagnostiek en de therapeutische interventies die deel uitmaken van het basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet.

Hiervoor is door het Zorginstituut in 2018 in het leven geroepen het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ (ZEGG) onder verantwoordelijkheid van professor zinnige zorg Sjoerd Repping die het huidige basispakket doorlicht op gepast aanbod en gebruik van zorg, zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst toeneemt en onnodige kosten worden vermeden.[2] Natuurlijk een loffelijk streven; waarom zou je onnodige behandelingen doen ?

Maar wie bepaalt wat ‘zinnige’ en ‘niet zinnige zorg’ is?
Zo vertelt verpleegkundige Fran Peerboom van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen in EenVandaag: ’Iedere patiënt kreeg vroeger standaard een pleister op een operatiewond, ongeacht hoe groot of klein deze was. Toen bleek uit onderzoek dat zo'n pleister niet alleen onnodig was bij veel wonden, en zelfs averechts kon werken door de wondgenezing te vertragen", vertelt verpleegkundige Fran Peerboom. Zij onderzoekt welke zorg in haar ziekenhuis onzinnig is. Of volgens haar met een officiële term ‘niet bewezen effectief’ We hopen daarmee niet alleen de zorg efficiënter en minder duur te maken, maar ook meer tijd voor andere, belangrijke zorgtaken over te houden."

Niet bewezen effectief?
Heeft Fran Peerboom gelijk? Is er geen onderzoek van voldoende kwaliteit die het verschil in wondinfecties kan aantonen. Gaat het alleen om wondinfecties of hebben we ook te maken met andere zaken in de praktijk?
De werkgroep heeft destijds aangegeven dat een wondverband pas overwogen wordt om er exsudaat mee op te vangen. Ook mag een wondverband worden toegepast wanneer de patiënt zelf aangeeft dat te willen, maar dan moet deze eerst geïnformeerd worden dat het bedekken van de wond het infectierisico niet vermindert en het verwijderen of verwisselen van verbandmateriaal extra pijn kan veroorzaken.
De bron van deze zienswijze werd in 2015 gepubliceerd [5] en selecteerde uitsluitend bepaalde vormen van onderzoek (RCT’s en meta- analyses). Omdat daarin geen zinvolle aanbevelingen konden worden gevonden bedacht men als werkgroep zelf een aantal aanbevelingen. Een belangrijke internationale publicatie over de positieve rol van verbanden bij wonden met acute etiologie [6] werd door deze werkgroep genegeerd.

De beperkte visie van deze Nederlandse werkgroep staat ook op gespannen voet met wat in een hedendaags standaardwerk verpleegkunde is terug te vinden [7]. Daar wordt het gebruik van een postoperatief verband aanbevolen voor één of meer van de volgende redenen.

1. Het aanbrengen van de juiste omstandigheden voor wondgenezing;
het absorberen van wondvocht;
2. het steunen of immobiliseren van de wond;
3. het beschermen van de wond (en het jonge epitheel) tegen mechanische beschadiging;
4. het beschermen van de wond tegen bacteriële contaminatie en bevuiling door faeces, braaksel en urine;
5. het bevorderen van hemostase (zoals bij een drukverband);
6. het mentaal en fysiek comfortabel maken van de patiënt [7].

Richtlijnendatabase
De desbetreffende studies, die staan in de richtlijnendatabase van de Federatie Medische Specialisten[3] tonen geen verschillen in infecties. Zij geven hierin aan dat het niet aannemelijk is dat patiënten een veiligheidsrisico (infectie) lopen door het direct postoperatief onbedekt laten van schoon gecontamineerde, primair gesloten postoperatieve wonden. Daarnaast ontstaat volgens hen kort na de postoperatieve periode een fibrinelaag die de wond beschermt tegen micro-organismen van buitenaf.[4]
1. https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/zinnige-zorg---doorlichting-van-het- basispakket 11-01-2022
2. https://www.npostart.nl/eenvandaag/29-12-2021/AT_2159099
3. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/wondzorg/wondzorg_instructies_aan_de_patient/primair_gesloten_wond_onbedekt_laten.html 11-01-2022
4. Collins A. Does the postoperative dressing regime affect wound healing after hip or knee arthroplasty. Journal of Wound Care 2010;20(1):11-16.
5. Ubbink DT, Brölmann FE, Go PMNYH, Vermeulen Evidence-Based Care of Acute Wounds: A Perspective. Adv Wound Care 2015;4:286–94.
6. Franz MG, Robson MC, Steed DL et al. Guidelines to aid healing of acute wounds by decreasing impediments of healing. Wound Repair Regen 2008;16:723–48.
7. Hinkle JL, Cheever KH, Overbaugh KJ (Eds). Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing 15th 2022. Wolters Kluwer. Philadelphia. Baltimore. Vol 1, Chapter 16. Postoperative Nursing Management. pp 437-459.

Jouw mening

Is een wondbedekking aanbrengen zinnig?
Wat vind jij zelf en, mogelijk belangrijker, wat vindt je patiënt hiervan ? En hoe kijk jij aan tegen de evidence die men bij het Zorginstituut heeft gebruikt om tot deze aanbeveling te komen ? Zal het ‘slimmer plakken van pleisters’ inderdaad veel besparen ?
Wij zijn nieuwsgierig naar jouw mening. Ga naar www.ntvw.nl en geef je mening!

Uit: Nederlands Tijdschrift nr. 1 - 2022

NTVW4 2021 6 Pagina 01Wondvoorbereidingen TIME helpen de professional bij de keuze van het juiste type debridement

Wanneer een wond niet tijdig de volgorde van defasen van het wondgenezingsproces (hemostase,inflammatie, proliferatie en maturatie) doorloopt,wordt gesproken van een gecompliceerde wond. Er zijn veel redenen waardoor het proces van wondgenezing kan worden verstoord. Dat kunnen systemische factoren zijn die de patiënt zèlfbetreffen (bijvoorbeeld het hebben van diabetes, nierfalen of ondervoeding) of lokale factorenzoals de aanwezigheid van een vreemd lichaam; infectie of een slechte bloedvoorziening 2.Voordat een geselecteerde interventie kan worden uitgevoerd dient de volledige situatie van de patiënt met diens wond in kaart te worden gebracht. Juist voor dit doel is het concept van wondvoorbereiding met TIME ontwikkeld.Het helpt de professional een volledig beeld te vormen waardoor belemmerende factoren tijdig worden opgemerkt en kunnen worden weggenomen.

Introductie T.I.M.E. conceptIntroductie T.I.M.E. concept

Wondzorgdeskundigen hebben altijd behoefte aan duidelijke, praktische manieren om het behandelenvan gecompliceerde wonden te vergemakkelijken. Het diagnostisch wondvoorbereidingsmodel ’T.I.M.E’ is zo’n twintig jaar geleden ontwikkeld 4,5 en heeft zich sindsdien verspreid over de wereld van professionele wondzorg. Het helpt de professional snel een volledigbeeld te vormen van de unieke situatie van de individuelepatiënt met een wond. Dit model, dat in de Angelsaksischeliteratuur is terug te vinden onder de naam ‘wound bedpreparation’ (WBP), wordt in het NTVW beschreven in een viertal onderdelen die overeenkomen met de letters van het acroniem:
’T.I.M.E’: (1. weefsel, 2. ontsteking/infectie,3. vochtigheid en 4. wondrand (zie figuur 1)

Heel bewust zijn punten tussen de letters geplaatst omdat wij de letters voor u ‘punt voor punt’ in de maanden april (T),mei (I), september (M) en oktober (E) gaan behandelen met als titel: Heelt T.I.M.E alle wonden? In dit nummer staat de T van Tissue (weefsel) centraal.

Vraag een gratis PDF aan: Wondvoorbereiding en TIME

Wat is zuurstoftherapie. Hoe doe je dat? Hoe werkt het?

Allemaal vragen die wij beantwoorden in een door Ron Legerstee en Ton Lassing geschreven wetenschappelijke publicatie in het NTVW nr. 12 - december 2020. 

Je kunt deze publicatie vrij en zonder kosten aanvragen 

Het enige wat je hoeft te doen is je naam, instelling en email op te geven en je krijgt deze publicatie via e-mail toegezonden.

Klik hiervoor op onderstaande afbeelding of klik op deze link: https://www.ntvw.nl/content/index.php/aanvraag-publicaties-2020/aanvraag-pdf en vraag deze snel aan. 


Aanvraag PDF

Nieuws

17 januari 2022
43556548 s
Nieuws 11 Redactie

Jouw mening! – Is een wondverband na een operatie zinnig?  

10% van de behandelingen in de zorg is zinloos. Zo begon ‘EenVandaag’ 29 december 2021 een uitzending over Zinnige Zorg[1] en bij de helft is het nut helemaal niet bekend. Zoals bijvoorbeeld een wondpleister plakken na een operatie en zo geldt dit voor meer…
05 mei 2021
NTVW4 2021 6 Pagina 01
Nieuws 687 Redactie

DEEL 1 Helen de T, de I, de M en de E alle wonden?

Wondvoorbereidingen TIME helpen de professional bij de keuze van het juiste type debridementWanneer een wond niet tijdig de volgorde van defasen van het wondgenezingsproces (hemostase,inflammatie, proliferatie en maturatie) doorloopt,wordt gesproken van een…
15 december 2020
A4 Catalogue Mockup 2
Nieuws 850 Redactie

Topicale zuurstof en de meerwaarde bij gecompliceerde wonden

'Doe maar een Hb-tje” is een gevleugelde uitspraak onder artsen en verpleegkundigen. Iedere behandelaar weet direct dat het dan gaat om hemoglobine. Het klinkt als een kleinigheid maar we hebben het hier over het zuurstof in het bloed waarvan iedereen weet…

Wondzorg zonder MUREN

10 juli 2020 1048
Wondzorg zonder muren
De poliklinische zorg moet worden aangepakt. Er wordt al gesproken over pre-corona en…

Het NTVW en zijn functie

28 mei 2020 132353
voorpagina
Een vaktijdschrift als het NTVW onderscheidt zich doordat het mede vorm geeft aan de…

Deel 3 DOMINATE Wounds

19 dec 2014 3860
dominate-wounds 700
In deze publicatie vindt u terug:De I van Inflammation. Wat zijn de gevolgen van een…

Deel 2 DOMINATE Wounds

21 nov 2014 3735
dominate wounds 700
Er is bij de verschillende wondzorg-specialisten behoefte aan een simpele, praktische en…