Afdrukken

Beste lezers, Gecompliceerde wonden vormen wereldwijd een groot gezondheidsprobleem. Dat is geen nieuws. Vaak bestaat de aanpak van gecompliceerde wonden in eerste instantie uit een aantal gerichte behandelingen voordat er een specialist bij betrokken wordt. Zelfs op specialistisch niveau zijn toepassingen in de praktijk en richtlijnen inconsequent door gebrek aan hoog niveau van bewijs. Er is daarom bij de verschillende wondprofessionals behoefte aan een simpele, praktische en kopieerbare manier om gecompliceerde (chronische) wonden te behandelen. Zo’n systeem zou wondprofessionals moeten helpen bij de behandeling van gecompliceerde wonden, door het belichten van de belangrijkste aspecten van de wondzorg in een systematische volgorde van belangrijkheid. Dit leidt tot een snellere genezing van eenvoudige wonden en een snellere verbetering van de complexere vormen van therapie voor deze wonden. In de komende drie  nummers van het NTVW wordt beschreven het wondmanagementsysteem DOMINATE WOUNDS’ dat werd ontwikkeld op grond van ervaringen en dat succesvol werd geïmplementeerd in het buitenland. Het verschaft tevens een op evidence gebaseerde rationale benadering voor elk van zijn componenten. Dit relatief simpele en praktische systeem verschaft de behandelaar een passende behandeling voor ieder type wond, hetzij een standaard wond of juiste een gecompliceerde wond.dominate-wounds 700