Afdrukken

oskamWaarin zit jouw professionele kracht binnen de wondzorg?

Dienend leiderschap en het creëren van een veilig werk-klimaat voor het WEC-team Isala. Dat was vijftien jaar geleden al mijn insteek, toen ik mij sterk heb gemaakt voor de vormgeving van het eerste wondcentrum in Nederland, in Leiderdorp. Wondzorg, zeker de complexe wondzorg, moet in mijn ogen plaatsvinden vanuit een medische discipline. Daaromheen is een multidisciplinair team essentieel. Denk aan de verpleegkundig specialist, wondverpleegkundigen, maar ook een podotherapeut, een orthopedische schoenmaker, een huidtherapeut, een medisch pedicure. Ik span mij in om dit proces zo opti-maal mogelijk vorm te geven, er leiding aan te geven en er alle benodigde professionals bij te betrekken. Ik ben inmiddels betrokken bij diverse gespecialiseerde centra in Nederland. Ik kan hen helpen niet in de valkuilen te lopen waar ik destijds mee werd geconfronteerd. Het veranderen van structuren en mensen daarin mee te nemen is een ingewikkelde onderneming, maar als het lukt is er zoveel te winnen. Daar wil ik mij graag sterk voor blijven maken.

Voor het gehele artikel zie NTVW nr. 6/7 - juni/juli 2020