Afdrukken

NTVW4 2021 6 Pagina 01Wondvoorbereidingen TIME helpen de professional bij de keuze van het juiste type debridement

Wanneer een wond niet tijdig de volgorde van defasen van het wondgenezingsproces (hemostase,inflammatie, proliferatie en maturatie) doorloopt,wordt gesproken van een gecompliceerde wond. Er zijn veel redenen waardoor het proces van wondgenezing kan worden verstoord. Dat kunnen systemische factoren zijn die de patiënt zèlfbetreffen (bijvoorbeeld het hebben van diabetes, nierfalen of ondervoeding) of lokale factorenzoals de aanwezigheid van een vreemd lichaam; infectie of een slechte bloedvoorziening 2.Voordat een geselecteerde interventie kan worden uitgevoerd dient de volledige situatie van de patiënt met diens wond in kaart te worden gebracht. Juist voor dit doel is het concept van wondvoorbereiding met TIME ontwikkeld.Het helpt de professional een volledig beeld te vormen waardoor belemmerende factoren tijdig worden opgemerkt en kunnen worden weggenomen.

Introductie T.I.M.E. conceptIntroductie T.I.M.E. concept

Wondzorgdeskundigen hebben altijd behoefte aan duidelijke, praktische manieren om het behandelenvan gecompliceerde wonden te vergemakkelijken. Het diagnostisch wondvoorbereidingsmodel ’T.I.M.E’ is zo’n twintig jaar geleden ontwikkeld 4,5 en heeft zich sindsdien verspreid over de wereld van professionele wondzorg. Het helpt de professional snel een volledigbeeld te vormen van de unieke situatie van de individuelepatiënt met een wond. Dit model, dat in de Angelsaksischeliteratuur is terug te vinden onder de naam ‘wound bedpreparation’ (WBP), wordt in het NTVW beschreven in een viertal onderdelen die overeenkomen met de letters van het acroniem:
’T.I.M.E’: (1. weefsel, 2. ontsteking/infectie,3. vochtigheid en 4. wondrand (zie figuur 1)

Heel bewust zijn punten tussen de letters geplaatst omdat wij de letters voor u ‘punt voor punt’ in de maanden april (T),mei (I), september (M) en oktober (E) gaan behandelen met als titel: Heelt T.I.M.E alle wonden? In dit nummer staat de T van Tissue (weefsel) centraal.

Vraag een gratis PDF aan: Wondvoorbereiding en TIME