Leverancier partners NTVW 2022

Ready Wrap
lohmannbanner.jpeg
VAR_NVT_online_banner.png
NTVWbanner.jpeg
Sequence01_1.gif
#woundwarriors
200004530-Banner-Wound_Warriors_400x250px.png
Debrisoft
Debrisoftbanner.jpeg
Qualityzorg.jpeg
BannerConvaMax.jpeg
advertentieBiologiQvoorNTVWkopiren.gif
Protex Heathcare
MolnlyckeBanner400x2501.png
previous arrow
next arrow

INSCHRIJVEN L&R TOPWEBINARS DEEL 3 en DEEL 4 

voorpagina nr. 9
Letters LenR

T.I.M.E. deel 3 de 'M 'van Moisture
7 september 2022 – 16.00 uur -17.30 uur


Het juiste evenwicht in wondvocht: belangrijk voor wondgenezing
Spreker: Ron Legerstee, Consultant Wound Healing & Tissue Repair, Pe@r Review
voorplaat klein
Letters LenR

T.I.M.E. deel 4  de 'E' van Edge
28 oktober 2022 – 16.00 uur -17.30 uur

 

De wondrand in optima forma
Spreker: Ron Legerstee, Consultant Wound Healing & Tissue Repair, Pe@r Review

Wij willen graag jouw mening..... Is een wondverband na een operatie zinnig?

43556548 s

Wat vind jij zelf en, mogelijk belangrijker, wat vindt je patiënt hiervan?

En hoe kijk jij aan tegen de evidence die men bij het Zorginstituut heeft gebruikt om tot deze aanbeveling te komen?

Zal het ‘slimmer plakken van pleisters’ inderdaad veel besparen?

Wij zijn nieuwsgierig naar jouw mening. Ga naar het formulier: link  en geef je mening!

Wil je toch eerst nog meer lezen ga dan naar: link

Vast bedankt voor je moeite we stellen het zeer op prijs.

Advertentie Granulox Mölnlycke

NTVW banner

Aanmelden NTVW nieuwsbrief

De NTVW Nieuwsbrief geeft maandelijkse informatie voor wondprofessionals die graag op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen binnen de wondzorg.
De Nieuwsbrief wordt gezonden aan meer dan 2000 leden die zich momenteel (dec. 2020) in hebben geschreven voor deze Nieuwsbrief.

Heeft u zich ingeschreven voor de Nieuwsbrief en wilt u deze niet meer ontvangen dan kunt u zich op de laatst ontvangen Nieuwsbrief onderaan uitschrijven.
U gegevens worden dan automatisch verwijderd uit de lijst van NTVW Nieuwsbrief.

Wilt u zich aanmelden dan kan dat door middel van onderstaande link.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

43556548 s

10% van de behandelingen in de zorg is zinloos. Zo begon ‘EenVandaag’ 29 december 2021 een uitzending over Zinnige Zorg [1] en bij de helft is het nut helemaal niet bekend. Zoals bijvoorbeeld een wondpleister plakken na een operatie en zo geldt dit voor meer interventies. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) omschrijft het in het kort als volgt: Elke verzekerde moet er op kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. Het Zorginstituut beoordeelt daarom of de diagnostiek en de therapeutische interventies die deel uitmaken van het basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet.

Hiervoor is door het Zorginstituut in 2018 in het leven geroepen het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ (ZEGG) onder verantwoordelijkheid van professor zinnige zorg Sjoerd Repping die het huidige basispakket doorlicht op gepast aanbod en gebruik van zorg, zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert, de gezond-heidswinst toeneemt en onnodige kosten worden vermeden. [2] Natuurlijk een loffelijk streven; waarom zou je onnodige behandelingen doen?

Maar wie bepaalt wat ‘zinnige’ en ‘niet zinnige zorg’ is?
Zo vertelt verpleegkundige Fran Peerboom van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen in EenVandaag: ‘Iedere patiënt kreeg vroeger stan-daard een pleister op een operatiewond, ongeacht hoe groot of klein deze was. Toen bleek uit onderzoek dat zo'n pleister niet alleen onnodig was bij veel wonden maar zelfs averechts kon werken door de wondgenezing te vertragen’.

Peerboom doet onderzoek welke zorg in haar ziekenhuis onzinnig is. Of volgens haar met een officiële term ‘niet bewezen effectief’. We hopen daarmee niet alleen de zorg efficiënter en minder duur te maken, maar ook meer tijd voor andere, belangrijke zorgtaken over te houden.’

NTVW1-2022_TON_3_Pagina_19.png NTVW1-2022_TON_3_Pagina_21.png
NTVW Nr. 1 - 2022

Niet bewezen effectief?
Heeft Fran Peerboom gelijk? Is er geen onderzoek van voldoende kwaliteit die het verschil in wondinfecties kan aantonen. Gaat het alleen om wondinfecties of hebben we ook te maken met andere zaken in de praktijk? De werkgroep heeft destijds aangegeven dat een wondverband pas overwogen wordt om er exsudaat mee op te vangen. Ook mag een wondverband worden toegepast wanneer de patiënt zelf aangeeft dat te willen, maar dan moet deze eerst geïnformeerd worden dat het bedekken van de wond het infectie-risico niet vermindert en het verwijderen of verwisselen van verbandmateriaal extra pijn kan veroorzaken. De bron van deze zienswijze werd in 2015 gepubliceerd [5] en selecteerde uitsluitend bepaalde vormen van onderzoek (RCT’s en meta- analyses). Omdat daarin geen zinvolle aanbeve-lingen konden worden gevonden bedacht men als werkgroep zelf een aantal aanbevelingen. Een belangrijke internationale publicatie over de positieve rol van verbanden bij wonden met acute etiologie [6] werd door deze werkgroep wél gezien, maar als ongeschikt beschouwd.

De beperkte visie van deze Nederlandse werkgroep staat ook op gespannen voet met wat in een hedendaags standaardwerk verpleegkunde is terug te vinden [7]. Daar wordt het gebruik van een postoperatief verband aanbevolen voor één of meer van de volgende redenen.

1. Het aanbrengen van de juiste omstandigheden voor wondgenezing; 
2. het absorberen van wondvocht;

3. het steunen of immobiliseren van de wond;
4. het beschermen van de wond (en het jonge epitheel) tegen mechanische beschadiging;
5. het beschermen van de wond tegen bacteriële contaminatie en bevuiling door faeces, braaksel en urine;
6. het bevorderen van hemostase (zoals bij een drukverband);
7. En tenslotte kan een postoperatief verband van steun zijn voor het mentaal en fysiek welbevinden van de patiënt [7].

Richtlijnendatabase
Het moet de wond- en zorgprofessional te denken geven dat dit soort argumenten niet zijn terug te vinden in de richt lijnendatabase van de Federatie Medische Specialisten. [3] Zij geven hierin aan dat het niet aannemelijk is dat patiënten een veilig-heidsrisico (infectie) lopen door het direct post-operatief onbedekt laten van schoon gecontami-neerde, primair gesloten post operatieve wonden. Daarnaast ontstaat volgens hen kort na de post-operatieve periode een fibrinelaag die de wond beschermt tegen micro-organismen van buitenaf.[4]

1. https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/zinnige-zorg---doorlichting-van-het- basispakket 11-01-2022
2. https://www.npostart.nl/eenvandaag/29-12-2021/AT_2159099
3. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/wondzorg/wondzorg_instructies_aan_de_patient/primair_gesloten_wond_onbedekt_laten.html 11-01-2022
4. Collins A. Does the postoperative dressing regime affect wound healing after hip or knee arthroplasty. Journal of Wound Care 2010;20(1):11-16.
5. Ubbink DT, Brölmann FE, Go PMNYH, Vermeulen Evidence-Based Care of Acute Wounds: A Perspective. Adv Wound Care 2015;4:286–94.
6. Franz MG, Robson MC, Steed DL et al. Guidelines to aid healing of acute wounds by decreasing impediments of healing. Wound Repair Regen 2008;16:723–48.
7. Hinkle JL, Cheever KH, Overbaugh KJ (Eds). Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing 15th 2022. Wolters Kluwer. Philadelphia. Baltimore. Vol 1, Chapter 16. Postoperative Nursing Management. pp 437-459.

Jouw mening

Is een wondbedekking aanbrengen zinnig?
Wat vind jij zelf en, mogelijk belangrijker, wat vindt je patiënt hiervan ? En hoe kijk jij aan tegen de evidence die men bij het Zorginstituut heeft gebruikt om tot deze aanbeveling te komen ? Zal het ‘slimmer plakken van pleisters’ inderdaad veel besparen ?
Wij zijn nieuwsgierig naar jouw mening. Ga naar www.ntvw.nl jouw mening en geef je mening!

Uit: Nederlands Tijdschrift nr. 1 - 2022

Nieuws

10 mei 2022
april nieuwsbrief
Nieuws 208 Redactie

NTVW Nieuwsbrief april

DE MEEST SCHADELIJKE INVLOEDEN ZIJN ISCHEMIE EN INFECTIEOver goede wondzorg is in het verleden al veel geschreven. Tot de dag van vandaag zijn de meningen hierover nog verdeeld. In 2009 schreven Jacques Oskam, Louk van Doorn en Pascal Steenvoorde er een klein…
05 mei 2021
NTVW4 2021 6 Pagina 01
Nieuws 1076 Redactie

DEEL 1 Helen de T, de I, de M en de E alle wonden?

Wondvoorbereidingen TIME helpen de professional bij de keuze van het juiste type debridementWanneer een wond niet tijdig de volgorde van defasen van het wondgenezingsproces (hemostase,inflammatie, proliferatie en maturatie) doorloopt,wordt gesproken van een…
15 december 2020
A4 Catalogue Mockup 2
Nieuws 1196 Redactie

Topicale zuurstof en de meerwaarde bij gecompliceerde wonden

'Doe maar een Hb-tje” is een gevleugelde uitspraak onder artsen en verpleegkundigen. Iedere behandelaar weet direct dat het dan gaat om hemoglobine. Het klinkt als een kleinigheid maar we hebben het hier over het zuurstof in het bloed waarvan iedereen weet…

Wondzorg zonder MUREN

10 juli 2020 1317
Wondzorg zonder muren
De poliklinische zorg moet worden aangepakt. Er wordt al gesproken over pre-corona en…

Het NTVW en zijn functie

28 mei 2020 146779
voorpagina
Een vaktijdschrift als het NTVW onderscheidt zich doordat het mede vorm geeft aan de…

Deel 3 DOMINATE Wounds

19 dec 2014 4113
dominate-wounds 700
In deze publicatie vindt u terug:De I van Inflammation. Wat zijn de gevolgen van een…

Deel 2 DOMINATE Wounds

21 nov 2014 3940
dominate wounds 700
Er is bij de verschillende wondzorg-specialisten behoefte aan een simpele, praktische en…

NTVW Nieuwsbrieven 2022

maart 25, 2022
nr. 3 maart
NTVW Nieuwsbrief Redactie

NTVW Nieuwsbrief maart

Wil je ook maandelijks onze NTVW Nieuwsbrief ontvangen:Meld je dan HIER aan. Inhoud onze laatste NTVW Nieuwsbrief:De slingerklok als metafoor van bewijsChristaan Huygens was een bekende en intelligente wetenschapper in de 17e eeuw. Hij was de uitvinder van…
maart 07, 2022
extra nieuwsbrief
NTVW Nieuwsbrief Redactie

Extra nieuwsbrief webinars T.I.M.E.

Lohmann & Rauscher en NTVW werken samen aan vier bijzondere gratis webinars die het komende jaar worden gehouden.De eerste zal plaast vinden op 7 april bvan 16.00 uur tot 17.30 uur. SCHRIJF JE IN VOOR DE 1E GRATIS TOPWEBINAR de T van T.I.M.E.…
maart 07, 2022
AFbeeld TIME deel 1 klein
NTVW Nieuwsbrief Redactie

Uitnodiging inschrijven webinar de T van T.I.M.E

VIER BIJZONDERE TOPWEBINARS OVER WONDVOORBEREIDING EN T.I.M.E. nu inschrijving voor de T van T.I.M.E. (deel 1) Wondzorgdeskundigen hebben behoefte aan duidelijke, praktische manieren om het behandelen van gecompliceerde wonden te vergemakkelijken. Het…
februari 15, 2022
febr mrt 2022
NTVW Nieuwsbrief Redactie

NTVW Nieuwsbrief januari-februari verschenen

Wilt u de Nieuwsbrief NTVW 2022 online lezen klik dan op deze link: Klik hier voor de Nieuwsbrief januari - februari 2022 Nog niet geabonneerd op onze gratis Nieuwsbrief NTVW klik dan op: Meld je aan voor onze nieuwsbriefU krijgt dan een email die u moet…