NTVW5 2021 nr. 5 Voorpagina kleinAANVRAAG FORMULIER:

'Infectie en wondvoorbereidingmodel TIME'

Uit het NTVW  april nr. 5 - mei 2021. Zodra de aanvraag is gedaan wordt de PDF gestuurd naar het opgegegeven emailadres. De publicatie bestaat uit 8 pagina's.

Deze publicatie is financieel ondersteund door de firma Lohmann & Rauscher. De inhoud van deze publicatie is onafhankelijk en gebaseerd opbestaande wetenschappelijke literatuur. Niets uit deze uitgave mag wordengekopieerd of worden geplaatst op websites zonder toestemming van de auteurs en de uitgeverij Saffier creatieve communicatie, Amersfoort