Redactie

maandag, 23 maart 2015 12:20

Dominate Wounds Deel 3

maandag, 23 maart 2015 12:18

Dominate Wounds Deel 2

Gecompliceerde wonden vormen wereldwijd een groot gezondheidsprobleem. Er is daarom bij de verschillende wondzorgprofessionals behoefte aan een simpele, praktische en kopieerbare manier om gecompliceerde (chronische) wonden te behandelen. Zo’n systeem zou wondprofessionals moeten helpen bij de behandeling van gecompliceerde wonden, door het belichten van de belangrijkste aspecten van de wondzorg in een systematische volgorde van belangrijkheid. Dit leidt tot een snellere genezing van eenvoudige wonden en een snellere verbetering van de complexere vormen van therapie voor deze wonden. In samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg besteden wij de komende drie nummers aandacht aan dit  nieuwe wondmanagementsysteem.

Er zijn veel managementsystemen in Nederland, zoals bijvoorbeeld het - ALTIS, Aard, Lokalisatie, Tijdsduur, Intensiteit en Samenhang - TIME Tissue, Infection, Moisture, Edge, - PDa'tje Voor Alle Denkende Vrouwen en Mannen van het Rijnland Wondcentrum of het kleuren WCS model. In het buitenland heeft men DOMINATE, volgens het artikel, met succes toegepast. Vandaar dat wij ook nieuwsgierig zijn of dit managementsysteem u als wondprofessionals kan helpen.

maandag, 23 maart 2015 12:10

Dominate Wounds Deel 1

Gecompliceerde wonden vormen wereldwijd een groot gezondheidsprobleem. Er is daarom bij de verschillende wondzorgprofessionals behoefte aan een simpele, praktische en kopieerbare manier om gecompliceerde (chronische) wonden te behandelen. Zo’n systeem zou wondprofessionals moeten helpen bij de behandeling van gecompliceerde wonden, door het belichten van de belangrijkste aspecten van de wondzorg in een systematische volgorde van belangrijkheid. Dit leidt tot een snellere genezing van eenvoudige wonden en een snellere verbetering van de complexere vormen van therapie voor deze wonden. In samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg besteden wij de komende drie nummers aandacht aan dit  nieuwe wondmanagementsysteem.

Er zijn veel managementsystemen in Nederland, zoals bijvoorbeeld het - ALTIS, Aard, Lokalisatie, Tijdsduur, Intensiteit en Samenhang - TIME Tissue, Infection, Moisture, Edge, - PDa'tje Voor Alle Denkende Vrouwen en Mannen van het Rijnland Wondcentrum of het kleuren WCS model. In het buitenland heeft men DOMINATE, volgens het artikel, met succes toegepast. Vandaar dat wij ook nieuwsgierig zijn of dit managementsysteem u als wondprofessionals kan helpen.

Wondprofessionals zijn altijd op zoek naar producten en methoden waarmee de behandeling en verzorging van wonden beter en efficiënter kunnen worden ingevuld. In alle fasen van de behandeling en de verzorging kan er zeker nog vooruitgang worden geboekt. En zeker in de beginfase is dat het geval. Een goed en effectief debridement is  essentieel om de wondgenezing goed op gang te krijgen.
Jolanda van Dijk, marketing manager wondzorg bij L&R, onderstreept ook het belang van een goed debridement.
‘Het is net als het schilderen van je huis. Alleen een goede voorbereiding met de juiste producten zorgt er voor dat er uiteindelijk een goede basis is om het huis te verven en te  lakken. De goede voorbereiding voelt vaak als extra werk, maar het resultaat is vaak veel beter. In de wondzorg is het niet anders. Met een goed debridement leg je het fundament voor een succesvolle en efficiënte behandeling van de wond met alle voordelen voor de patiënt en de behandelaar van dien!’ Het gehele artikel kunt je lezen via een PDF.
Je kunt de PDF downloaden hieronder of neem contact op met Lohmann & Rauscher, Jolanda van Dijk 036 546 3020.

We weten wat het protocol zegt over het keren van patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van decubituswonden.
En verpleegkundigen doen beslist hun best om zich hieraan te houden, maar in de dagelijkse praktijk komt zoveel op hen af dat het begrijpelijk is als ze het soms
toch vergeten. Gebruik van een elektronisch hulpmiddel, de Mobility Monitor, helpt hen om de patiënt wél structureel te keren, maar alleen als dit nodig is.
In Deventer Ziekenhuis hebben we de Mobility Monitor gebruikt in een kleine setting met zes patiënten en een even grote controlegroep. In alle gevallen betrof het patiënten die
minimaal vijf dagen in het ziekenhuis moesten blijven, en bij wie regelmatig keren noodzakelijk was. De monitor is een hulpmiddel met een druksensor die de tijdsinterval meet tussen relevante positieveranderingen bij mensen (= bewegingen die het
We weten wat het protocol zegt over het keren van patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van decubituswonden.
En verpleegkundigen doen beslist hun best om zich hieraan te houden, maar in de dagelijkse praktijk komt zoveel op hen af dat het begrijpelijk is als ze het soms toch vergeten. Gebruik van een elektronisch hulpmiddel, de Mobility Monitor, helpt hen om de patiënt wél structureel te keren, maar alleen als dit nodig is.
Elektronisch zusterroepsysteem ontstaan van decubituswonden voorkomen). In eerste instantie is de monitor alleen ingezet om de mobiliteit van patiënten te testen.

Het gehele artikel staat in het NTVW nr. 10 - 2014. U kunt hieronder het artikel downloaden in PDF.

donderdag, 23 oktober 2014 00:00

Kennismaking met de klinische wondtoets

Rond het thema herkennen van wondinfecties en het behandelen ervan is veel discussie in de literatuur.
Met name als het gaat om compliceerde wonden is er vaak veel onduidelijk. Veel patiënten met wonden worden in de thuiszorg of in verpleeghuizen verzorgt. De benodigde informatie en expertiese is niet altijd voorhanden.
Om clinici te helpen wondinfecties beter en sneller te herkennen is het “Sign Checker” instrument aangepast voor de Nederlandse praktijk en wordt hier voorgesteld. Naast deze korte introductie kunt u ook uitgebreide informatie vinden op de website: http://www.hartmann-academie.nl/klinsche-wondtoets/klinischewondtoets.

U kunt de gehele artikel dat staat in het NTVW nr. 10 - oktober hieronder als PDF downloaden.

Wondinfecties zijn een uitdaging bij de behandeling van acute en chro­nische wonden. Ze brengen niet alleeneen goed behandel
resultaat in gevaar, maar hebben ook invloed op de gehele manier van behandelen. Wondinfecties kunnen resulteren in amputaties en zelfs levensbedreigend zijn.
Polyhexanide, een antimicrobieel middel, is zeer geschikt voor de behandeling van kritisch gekolo­niseerde wonden en geïnfecteerde acute en chronische wonden. Het middel heeft een breed antimicro
bieel spectrum en een goede cel en weefseltolerantie. Polyhexanide heeft een bindend vermogen ten aanzien van het organische weefsel van de matrix, een laag risico van contactsensibilisering en het
stimuleert de wondgenezing.
Bovendien is er tot nu toe geen sluitend bewijs dat er resistentie bestaat tegen polyhexanide.

donderdag, 05 juni 2014 09:40

Column Tjaarda Weber NTVW

Tjaarda was spreker op het Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2013, en werd door de deelnemers als ‘zeer goed’ beoordeeld, vanwege zijn specifieke manier van kijken naar wondzorg. Om die reden heeft de redactie van het NTVW samen met Tjaarda besloten om in ieder nummer een column te plaatsen over de wondzorg. De eerste column van Tjaarda wordt in het a.s. nummer van het NTVW gepubliceerd. (NTVW juni/juli - nr. 6/7 - 2014)

Tjaarda volgde zijn opleiding tot algemeen chirurg in het toenmalige Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag en het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Werkte daarna als chef de clinique in het toenmalige Ziekenzorg in Enschede en het Academisch Ziekenhuis te Maastricht (Thorax- en Algemene Chirurgie) om zich in 1999 te vestigen als algemeen chirurg te Geldrop.
Naast de algemene chirurgie waren m.n. traumatologie, longchirurgie en intensiv care geneeskunde zijn aandachtspunten. Tevens was hij van 1999 tot 2013 verbonden aan PSV (voetbal) als clubarts, algemeen chirurg, het laatste jaar als adviseur.
In 2005 heeft hij zijn maatschaps-deelname moeten beëindigen om gezondheidsredenen en heeft daarna als waarnemer gewerkt en als chirurg bij Topsupport te Eindhoven, het sport-medische centrum gelieerd aan het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.
Van 2011 tot 2013 was hij medisch directeur van de Da Vinci Kliniek te Geldrop. 


UZ Leuven is binnen de Katholieke Universiteit Leuven een zelfstandige organisatie in de gezondheidszorg in België. Een heel groot ziekenhuis, want in totaal heeft het maar liefst tegen de 2000 bedden beschikbaar. Het is niet zo vreemd dat wondzorg binnen dit ziekenhuis een belangrijke plaats inneemt. De wondbehandelaars worden in Leuven geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan wonden zoals chirurgische of traumatische wonden, (zie casuïstiek) decubitus- en brandwonden, oncologische wonden, bestralingswonden, diabetische voet en ulcus cruris. Voor een goede behandeling van al deze patiënten met hun uiteenlopende wonden zijn kennis en kunde op het gebied van wondgenezing noodzakelijk, maar het is ook zaak dat er voldoende kennis over moderne wondverzorgingsproducten binnen de instelling beschikbaar is. Het NTVW sprak met Kris Bernaerts. Hij is een van de wonddeskundigen van het multidisciplinair wondteam dat jaren geleden in het UZ Leuven van start is gegaan.

 

Kris Bernaerts startte zijn loopbaan in 1996 in het brandwonden­centrum als verpleegkundige en werd er vier jaar later adjunct-hoofdverpleegkundige. In 2004 wilde hij zich meer ontwikkelen in de wondzorgsector maar hij kon eigenlijk geen afscheid nemen van het brandwondencentrum. Door van zijn functie binnen dat centrum een duobaan te maken, werd er ruimte gecreëerd en kon Bernaerts aan de slag als parttime verpleegkundig specialist wondzorg bij het UZ Leuven.
Sinds 2010 is deze functie uitgebouwd naar een wondzorg support team met twee verpleeg­kundig specialisten en twee wond­verpleegkundigen, samen goed voor 2 vol­tijds equivalenten.

Bedsidecoaching
Voor de behandeling van complexe wonden zijn specialistische kennis en vaardigheden nodig. Een goede opleiding voor wonddeskundigen is dan ook een pure noodzaak. Hoe is dat in Leuven geregeld? K r i s  B e r n a e r t s : ‘Met dit wondzorgsupportteam werken we onder­tussen weer zo’n drie jaar. We hebben op die manier meer slagkracht en hebben de wondzorg in het ziekenhuis nieuw leven kunnen inblazen. Verder hebben we op de meeste afdelingen tevens referentieverpleeg­kundigen in de wondzorg, een eerste aanspreek­persoon op de afdeling in geval van wondproblemen. Een van onze belangrijkste aandachtspunten van het wondteam is het geven van trainingen en cursussen. Daarnaast geven wij gemiddeld een 3000 wondadviezen aan patiënten per jaar op aanvraag van een arts of een verpleegkundige. Daarin doen we constant aan bedside­coaching. Dit houdt in dat we constant verpleegkundigen informeren en adviseren hoe ze bijvoorbeeld het beste wonden kunnen schoon maken en kunnen debrideren. Het betreft vaak kleine handelingen, maar het is de basis voor de behandeling van iedere wond.De adviezen worden ook steeds besproken met de arts, zodat ook hij kan bijleren. Bovendien blijft hij uiteindelijk verantwoordelijk voor de behandeling bij zijn patiënt, al worden onze adviezen meestal gewoon opgevolgd. Verder proberen we ook aan onderzoek te doen in samen­werking met studenten van de universiteit en proberen we deze resultaten toe te passen in de dagelijkse praktijk’

In de jaren die achter ons liggen hebben wij in het vakblad voor de wondzorg veel aandacht besteed aan het ontstaan van steeds meer gestructureerde wondcentra. Soms betreft het een fysiek centrum, een deur waarachter de verschillende disciplines gehuisvest zijn en waarachter ze met elkaar samenwerken aan de optimalisering van wondzorg. Een andere keer is het minder fysiek maar wordt vanuit een organisatiestructuur en onderlinge afspraken over samenwerking vorm gegeven aan de wondzorg. Dat laatste is ook het geval in het SKB Winterswijk in Winterswijk, een kleinschalig ziekenhuis in de regio waar korte lijnen nog aan de orde van de dag zijn. Met de nodige slagkracht tot gevolg. Hier werd in 2004 de basis gelegd voor georganiseerde wondzorg met volledig geautomatiseerde ondersteuning. Die basis was een beleidsplan en de maker van dat plan was Wendy Roelofsen, verpleegkundige en tegenwoordig wondzorgcoördinator.

 

Van niets naar iets
Voordat er vanuit het beleidsplan in 2004 een begin werd gemaakt met georganiseerde wondzorg was de organisatie van/rond deze patiëntengroep versnipperd. Het beleidsplan voorzag in een structuur met een wondzorgcoördinator, een wondconsulent en op iedere afdeling een aandachtsvelder wondzorg. Dat was de basis die maande­­lijks bij elkaar kwam en dat team werd vervolgens uitgebreid. Vanuit de bestaande kliniek werd een begin gemaakt met een wondpoli, in het begin een halve dag per week en tegenwoordig vijf hele dagen. Wendy: ‘We zijn vast aanwezig op de afdeling chirurgie, dermatologie, plastische chirurgie en op de voeten poli. Daarnaast werken we nauw samen met de vaatchirurgen uit het Medisch Spectrum Twente en de nurse practitioner vaatchirurgie.’

Poortwachters functie
Hoewel niet fysiek allemaal achter een deur, heeft het hele zorgsysteem rond de wond hier wel een poortwachter in de vorm van een team WondZorg. Zowel specialisten als ook de huisartsen in het verzorgingsgebied De Achterhoek sturen patiënten met wond­problemen in en laten het aan het team over om te bepalen wat de beste route voor de wondzorg is. Het hele administratieve proces verloopt geautomatiseerd, wat de efficiëntie ten goede komt. W e n d y : ‘de huisarts geeft ons via zorg­domein (www.zorgdomein.nl) een verwijzing. Op basis van de verwijzing laten wij waar nodig vooronderzoek en diagnostiek uitvoeren. Als we een compleet beeld hebben kunnen we een week later door­sturen naar een specialist of starten met de behandeling.’

Pagina 1 van 5