previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Verschenen casuïstieken Kasia Huisman 2014-2015-2016

NTVW - nr.4 - april 2016

Hoofdredactioneel commentaar
Over deskundigen, kennisdelen en goede banen


Interview
Dr. Jacques Neyens en José de Groot (Expertisecentrum
Wondzorg Oosterhout):
‘Iedere dag toegevoegde waarde laten zien’


Verslag
Ornella Zanin en Gerda Mast (Buurtzorg Veenendaal):
Triagist moet pro-actief zijn en eigen rol oppakken’


Info
Wond App voor juiste keuze van product


Casus
Kasia Huisman,
Eerstelijns diabetische voet


Column
Tjaarda Weber
Sepsis


Verslag
Eerste Nationale compressietherapiedag 2016 een groot succes!
Kennis delen blijft essentieel

  • Filters

Zonder nu direct te zeggen dat wondexpertisecentra als paddenstoelen uit de grond komen, is er wel degelijk een behoorlijke toename van dit soort centra binnen en zeker ook buiten de tweede lijn. In het Brabantse Oosterhout is recent buiten de muren van het ziekenhuis een Expertisecentrum Wondzorg (ECW) van start gegaan en het NTVW sprak kort met manager wondzorg dr. Jacques Neyens en algemeen manager José de Groot over het hoe en het waarom van dit nieuwe centrum. De groei van de wondcentra buiten de tweede lijn heeft voor een deel zeker maken met het streven om zo veel mogelijk wondbehandeling zo dicht mogelijk bij de cliënt thuis te doen. Jacques Neyens: ‘Dat is zeker zo. En ik denk dat heel veel wondbehandeling ook echt buiten de muren van het ziekenhuis kan plaatvinden, hetzij bij de cliënt thuis, hetzij bij een centrum buiten het ziekenhuis. Het is helder dat de eindverantwoordelijkheid voor de behandeling van een wond altijd bij een arts of specialist ligt, maar met heldere afspraken over doorverwijzing en vanuit de wil om echt samen te werken met alle betrokkenen kunnen wij hier vanuit het centrum kwaliteit van de wondzorg garanderen. Wij zullen continu onze toegevoegde waarde moeten laten zien en zo het vertrouwen winnen van cliënten en andere behandelaars en ik ben ervan overtuigd dat we dat ook daadwerkelijk doen.’      

Google op deskundigheidsbevordering en wondzorg en het eerste dat opvalt is dat er maar liefst
11.500 resultaten zijn. Dat geeft in ieder geval aan dat deze combinatie van onderwerpen behoorlijk
in de belangstelling staat. Betekent het ook dat er bij de mensen die zich bezighouden
met
wondzorg grote behoefte bestaat aan meer deskundigheid op hun vakgebied?
Of is er sprake van overaanbod aan cursussen, workshops, trainingen, congressen en seminars
op het gebied van wondzorg die hapsnap en totaal niet gecoördineerd op de vrije markt wordt gegooid?
Ik vrees eigenlijk dat beide vragen met een volmondig “ja” kunnen worden beantwoord.

Het NTVW heeft in recente edities regelmatig aandacht
besteed aan de Buurtzorg Nederland en de activiteiten van die
organisatie op het gebied van wondzorg. Belangrijk, omdat
Buurtzorg Nederland als grote speler binnen de eerste lijn
wondzorg tot een belangrijk aandachtspunt heeft gemaakt.