previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Verschenen casuïstieken Kasia Huisman 2014-2015-2016

Albert Heijn in de wondzorg?

Rubriek: Hoofdredactioneel Toon rubrieken
Aantal maal bekeken: 11294

De zorgmarkt. Het bedrijf wil in 2017 een omzet van 100 miljoen halen in de zorgsector. Door meer ziekenhuizen en verpleeghuizen schoon te maken? Nee, de schoonmaakgigant is nog veel ambitieuzer. Het bedrijf wil de zorg in de wijk openbreken. Huh? Jazeker, u leest het goed! De schoonmaker  wil zich in de komende jaren op grote schaal inkopen in huisartsenposten en thuiszorgaanbieders. Het bedrijf wil vol profiteren van het beleid van de overheid om zorgtaken vanaf volgend jaar voor een groot deel te laten uitvoeren door de gemeenten. Die decentralisatie gaat ook nog eens samen met een forse bezuiniging en dus moeten gemeenten meer zorg inkopen voor minder geld.
Dat wordt natuurlijk een lastig verhaal maar, zo verzekert Facilicom ons, gelukkig zijn er talloze zorgaanbieders die de gemeenten in deze moeilijke situatie wel willen helpen. En niet alleen zorgaanbieders, mar ook andere bedrijven die wel brood zien in deze interessante markt. Per slot van rekening is de zorg een stevige groeimarkt en dat zal wel zo blijven ook. Goed, de schoonmaker gaat de zorg in de wijk leveren. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voor Albert Heijn actief gaat worden in de wondzorg. Een fantasie? Soms wordt de werkelijkheid wilder!
Genoeg gefantaseerd, even terug naar de realiteit anno nu. Wie zich wil handhaven in een inderdaad sterk veranderend zorglandschap zal aan alle betrokkenen steeds maar weer duidelijk moeten maken wat haar of zijn toegevoegde waarde is. Het sleutelwoord hierbij is professionaliteit. Een betrokken, inhoudelijk sterke, zorg­professional die met andere disciplines kan en wil samenwerken en die volledig transparant functioneert, hoeft zich ook in deze spannende tijden geen zorgen te maken over de toekomst. Binnen de wondzorg is het niet anders.
De tijd dat een wondprofessional zich alleen op de (ontwikkeling van) de eigen specifieke deskundigheid kon richten, ligt echt achter ons. Het is niet voldoende om alleen maar inhoudelijk sterk te zijn. Eigenlijk is dat  iets vanzelfsprekends geworden. Het gaat er om dat wondprofessionals met hun specifieke expertise weten te functioneren in een steeds complexer wordende zorgomgeving. Het een kan niet los worden gezien van het ander.
Het NTVW heeft de wondzorg altijd benaderd vanuit het idee dat inhoudelijke deskundigheid verbonden moet zijn met de wil om multidisciplinair samen te werken binnen een transparante, efficiënte en patiëntgerichte organisatie.
Dat betekent dat inhoud van een semi­ wetenschappelijk vakblad voor wondzorgprofessionals zich niet alleen kan richten op casuïstieken. De omgeving waarbinnen een wonddeskundige moet functioneren, vormt immers echt een
kritische succesfactor om te komen tot een optimaal resultaat bij de behandeling van de patiënt met een wond.
En gezien het feit dat overheid en zorgverzekeraars de wondzorg in de laatste jaren hebben ontdekt, wordt de noodzaak om de wondzorg vanuit dat perspectief te benaderen alleen maar groter.              
Het NTVW zal dan ook in de toekomst voor deze benadering blijven kiezen zonder daarbij overigens de uiteraard noodzakelijke casuïstieken uit het oog te verliezen. Zo zal er in het 2014 in iedere editie een casus worden behandeld. En vergeet niet aan dat NTVW en NOVW jaarlijks met succes een sterk op de inhoud gericht wondcongres presenteren. Dit jaar staat daarbij de ecologie van de wond centraal. Het NTVW staat voor inhoud en organisatie van de wondzorg en juist deze combinatie zal de komst van Albert Heijn tegengaan!

Wilt u meer lezen over onze publicaties in het NTVW. Dan kunt u zich HIER abonneren. U blijft daardoor maandelijks als wondprofessional op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wondzorg en dat maar voor € 55,00 per jaar.
Wilt u een publicatie aanvragen dan is dat alleen mogelijk voor het gehele tijdschrift. Prijs is € 7,50 excl. verzendkosten.

Neem contact op over dit publicatie
AddThis Social Bookmark Button