previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Verschenen casuïstieken Kasia Huisman 2014-2015-2016

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Topje van de ijsberg

Categorie: Tjaarda columns
Rubriek: Columns Toon rubrieken
Aantal maal bekeken: 3885

Het aantal re-operaties in algemene ziekenhuizen varieert bij heupoperaties tussen de 0 en 7 % ! Het merendeel van de re-operaties wordt veroorzaakt door wondstoornissen: nabloeding en/of infectie en slechts een klein deel (hopelijk) door een onjuiste stand van de prothese. De interpretatie van deze cijfers is niet eenvoudig, sommige klinieken (bv. academische klinieken) zullen een aanbod van patiënten hebben met meer co-morbiteit (ernstige diabetes mellitus, oncologie, corticogebruik, rheuma, hogere leeftijd, grotere ASA, etc.) dan andere zorginstellingen. Ook klinieken, die relatief veel prothesen plaatsen bij trauma patiënten zullen in dit onderzoek meer re-operaties/ complicaties hebben, terwijl andere klinieken, die zelf geen geïnfecteerde prothesen behandelen, maar deze patiënten (moeten) doorverwijzen naar andere klinieken er relatief gunstig uit komen.
Bedenk dat de registratie van het aantal re-operaties, hoewel natuurlijk nuttig, niet alleen een weerspiegeling van het aantal ernstige complicaties vormt. Naast wond problemen komen embolieën, cardiovasculaire complicaties voor en ook worden infecties soms later behandeld (low grade infecties, controlled fistel etc).
In Nederland worden jaarlijks ongeveer 24.000 heupprothesen geplaatst, een van de meest dankbare operaties qua pijn en functie, en een relatief laag complicatierisico, desalniettemin wordt de wondzorgprofessional, zowel in de klinische setting als in de thuissituatie, hiermee vaak geconfronteerd, alleen al door het gigantische aantal van de operatie.

Neem contact op over dit publicatie
AddThis Social Bookmark Button