previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Verschenen casuïstieken Kasia Huisman 2014-2015-2016

wondverzorging.nl

banner wondverzorging

banner voor nieuwsbrief

Aanvragen

Uw winkelwagen is leeg

NTVW Database rubrieken

Over toppunten, zwarte lijsten en slagers ...

Rubriek: Hoofdredactioneel Toon rubrieken
Aantal maal bekeken: 868

Zo meldde De Volkskrant recent dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) niet controleert of zorgverleners met een beroepsverbod zich hier ook aan houden. Ik ga het laatste deel van de vorige zin nog een keer voor u herhalen: de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert niet of zorgverleners met een beroepsverbod zich hier ook aan houden.

Tsja. Dat is toch werkelijk wel het toppunt . Wat doet de IGZ dan eigenlijk wel? Het lijkt me toch essentieel voor het vertrouwen van de burger/patient in ons zo veel geprezen zorgsysteem dat de gevraagde behandeling wordt uitgevoerd door iemand die dat ook echt mag doen. Dat is zo basaal dat het eigenlijk niet nodig moet zijn om daar aandacht aan te besteden.

Gelukkig hebben we dat in Nederland natuurlijk allemaal goed geregeld en gedelegeerd naar de Inspectie die immers als eerste taak heeft de volksgezondheid te bevorderen door het handhaven van de kwaliteit van de zorg. In slecht Nederlands wordt daar op de site van de IGZ nog aan toegevoegd dat de IGZ ten opzichte van de zorgaanbieders gebruikt maakt van advies, stimulans, drang en dwang om een bijdrage aan verantwoorde zorg te leveren. Ik zou zeggen: IGZ doe dat dan ook!!

Wat is dat voor nonsens dat patiënten, collega’s en ziekenhuizen eerst zelf moeten melden aan IGZ dat er een verdachte behandelaar actief is. Is het nou echt zo veel gevraagd dat IGZ op voorhand even controleert of een beroepsbeoefenaar bij het begin van een nieuwe job in de zorg misschien op de zwarte lijst staat?

Gelukkig is de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit, er nog. De marktmeester binnen onze zorg. De NZa stelt tarieven, prestaties en budgetten vast. Alleen als dat echt moet overigens , want de NZa laat liever de marktpartijen zelf over inhoud, kwaliteit, doelmatigheid en prijs van de zorg onderhandelen. Dat is logisch, maar de NZa moet vanuit haar functie wel op basis van de criteria transparantie, toegankelijkheid en betaalbaarheid wel controleren of de marktpartijen er met elkaar op een verantwoorde manier uitkomen. De vraag is hoe onafhankelijk deze marktmeester eigenlijk is. De vraag stellen is deze ook beantwoorden. Niet dus, de NZa, zo laat een recent rapport van een onafhankelijke commissie zien, staat veel te veel onder invloed van de overheid. En daarbij is het ook te veel de slager die zijn eigen vlees keurt: de NZa stelt regels op en controleert deze.

Duidelijk is dat controle en advies binnen de zorg nog niet zo eenvoudig vanuit Den Haag geregeld kunnen worden. Zeer goed dat daar nu ook in de samenleving heel kritisch naar wordt gekeken. Ook voor de wondzorg is dat van belang. Al is het alleen maar omdat bijvoorbeeld de NZa met een beleidsregel “regiefunctie complexe wondzorg” komt die ons allemaal aangaat. Een beleidsregel die overigens onderstreept hoe lastig het kennelijk is voor controle- en adviesinstanties om een goede greep op de werkelijkheid te krijgen. Deze voorgestelde beleidsregel is immers gebaseerd op een groot aantal aannames waar echt veel op af te dingen valt. Het kritisch blijven volgen van adviesorganen die ook nog zelf regels kunnen vaststellen en controleren, is dan ook pure noodzaak.

Het NTVW zal dat voor de wondzorg zeker doen.

Neem contact op over dit publicatie
AddThis Social Bookmark Button