previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Verschenen casuïstieken Kasia Huisman 2014-2015-2016

Sepsis en chronische wonden

Rubriek: Wetenschappelijk Toon rubrieken
Aantal maal bekeken: 717

Daarbij komt dat de incidentie van sepsis dramatisch toeneemt, evenals de mortaliteit als gevolg van de aandoening. Als reden hiervoor worden genoemd het feit dat de resistentie voor antibiotica toeneemt, evenals de toenemende kwaadaardigheid van  bacteriën en de vergrijzing. De economische last die met de aandoening gepaard gaat, is evenredig groot, waardoor het verbeteren van diagnose- en behandeltechnieken klinische prioriteit krijgt.  Ook is er sprake van lacunen in de zorgverlening, waardoor er behoefte ontstaat aan kosten-effectieve kwaliteitsverbeteringen. De specialisten die zich bezig houden met de behandeling van zowel acute als chronische wonden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Ernstige vormen van sepsis komen bij alle aetiologiën van wonden voor, zoals ook blijkt uit het hieronder vermelde.  Om morbiditeit als gevolg van sepsis te voorkomen, is passend en tijdig management van de bioburden en de infectie in de wond van cruciaal belang. Hoewel het algemeen bekend is dat patiënten met brandwonden, of met weefselschade door trauma, evenals patiënten met chirurgische wonden, een levensbedrijgende infectie kunnen oplopen – en dat vaak ook daadwerkelijk doen (Johnson et al, 2013) geldt dit minder voor patiënten met chronische wonden.

Neem contact op over dit publicatie
AddThis Social Bookmark Button