previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Verschenen casuïstieken Kasia Huisman 2014-2015-2016

Dr. Jacques Neyens en José de Groot (Expertisecentrum Wondzorg Oosterhout)

Rubriek: Interview/omslagverhalen Toon rubrieken
Aantal maal bekeken: 1556

Dr. Jacques Neyens en José de Groot (Expertisecentrum Wondzorg Oosterhout): ‘Iedere dag toegevoegde waarde laten zien’

 

Zonder nu direct te zeggen dat wondexpertisecentra als paddenstoelen uit de grond komen, is er wel degelijk een behoorlijke toename van dit soort centra binnen en zeker ook buiten de tweede lijn. In het Brabantse Oosterhout is recent buiten de muren van het ziekenhuis een Expertisecentrum Wondzorg (ECW) van start gegaan en het NTVW sprak kort met manager wondzorg dr. Jacques Neyens en algemeen manager José de Groot over het hoe en het waarom van dit nieuwe centrum.

 

De groei van de wondcentra buiten de tweede lijn heeft voor een deel zeker maken met het streven om zo veel mogelijk wondbehandeling zo dicht mogelijk bij de cliënt thuis te doen. Jacques Neyens: ‘Dat is zeker zo. En ik denk dat heel veel wondbehandeling ook echt buiten de muren van het ziekenhuis kan plaatvinden, hetzij bij de cliënt thuis, hetzij bij een centrum buiten het ziekenhuis. Het is helder dat de eindverantwoordelijkheid voor de behandeling van een wond altijd bij een arts of specialist ligt, maar met heldere afspraken over doorverwijzing en vanuit de wil om echt samen te werken met alle betrokkenen kunnen wij hier vanuit het centrum kwaliteit van de wondzorg garanderen. Wij zullen continu onze toegevoegde waarde moeten laten zien en zo het vertrouwen winnen van cliënten en andere behandelaars en ik ben ervan overtuigd dat we dat ook daadwerkelijk doen.’     

 

Andere insteek

Het ECW Oosterhout wil hoogwaardige wondzorg aanbieden in de twee behandelkamers van het centrum in Oosterhout, maar de wondconsulenten bezoeken als dat nodig is ook de cliënten thuis. Het opleidingsniveau van de medewerkers is opvallend hoog, de post HBO-V tweejarige opleiding in Rotterdam is een must. José de Groot: ‘Wij garanderen kwaliteit en wij onderscheiden ons door die kwaliteit ook bij de mensen thuis te bieden. Dat is toch een iets andere insteek. Juist doordat wij desgewenst bij de mensen thuiskomen, kunnen we een wat breder en scherper beeld van de leefomstandigheden van de cliënt inschatten. En dat is heel belangrijk. Ons centrum kan dan ook naast de concrete verzorging van de wond, ook aan de slag gaan met preventie, nazorg en leefstijl advisering. Dat verbetert de kwaliteit van de wondzorg, daar ben ik van overtuigd.’

 

Veel breder

Maar het centrum in Oosterhout wil meer dan alleen de directe zorg voor cliënten. Jacques Neyens: ‘Zeker. Wij willen in deze regio ook nadrukkelijk een rol gaan spelen bij de deskundigheidbevordering van iedereen die bij de wondzorg is betrokken. Het gaat daarbij om advisering bij concrete casuïstieken, maar ook om training en scholing op diverse manieren en in verschillende vormen. Wij willen een vraagbaak zijn voor cliënten en behandelaars, wij bieden stageplekken aan en we werken nauw samen met de Erasmus Zorgacademie Rotterdam. Zo willen we behandelaars ondersteunen in de meest brede zin van het woord en zo willen we een bijdrage leveren aan een betere wondzorg. Belangrijk daarbij is ook wetenschappelijk onderzoek. Zoals bekend is er (te) weinig evidence beschikbaar binnen de wondzorg en daar moet echt iets aan gebeuren. Wij faciliteren onderzoek en wij voeren dat ook zelf uit, veelal in samenwerking met andere centra.  Een belangrijke partner daarbij is de Universiteit Maastricht. Kennisdeling is binnen de wondzorg is extreem belangrijk. Daar valt echt nog veel winst te halen en daar willen wij echt een bijdrage aan leveren.’

 

Waardevol

Het ECW Oosterhout werkt mee aan een pilot wondzorg van zorgverzekeraar CZ en werkt daartoe met het digitale wondregistratiesysteem WoundMonitor. Jacques Neyens: ‘Zo kunnen we de zorg transparanter maken en meer inzicht krijgen in de kosten. Ook op die manier werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Al met al zijn we heel positief over de start van dit ECW in Oosterhout. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen en ik weet zeker dat we met dit centrum echt een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de wondzorg in deze regio. Er is nog heel veel te doen, maar de eerste stappen zijn nu gezet.  Het is aan ons om steeds aan andere behandelaars en aan cliënten te laten zien dat wij een duidelijke toegevoegde waarde hebben. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.’    

 

Het Expertisecentrum Wondzorg in Oosterhout is een initiatief en samenwerking van de zorgorganisaties de Riethorst Stromenland en Thebe.

De Riethorst Stromenland heeft twaalf locaties in drie Brabantse regio’s: drie verpleeghuizen, zes (woon)zorgcentra, een Kleinschalig verpleeghuis, een Zorgcomplex speciaal voor mensen met de ziekte van Huntington, en het Centraal Bureau. De organisatie richt zich op mensen boven de 50 en naast de 1250 vaste medewerkers zijn er ook zo’n 800 vrijwilligers actief binnen De Riethorst Stromenland.

Thebe is een zorgorganisatie voor Midden- en West- Brabant die zich vooral richt op verpleging en verzorging thuis, en zorg in de eigen (woon)zorgcentra.  

 

Neem contact op over dit publicatie
AddThis Social Bookmark Button