previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Verschenen casuïstieken Kasia Huisman 2014-2015-2016

Dapper zijn, keuzes maken en een deltaplan

Rubriek: Hoofdredactioneel Toon rubrieken
Aantal maal bekeken: 803

Dapper zijn, keuzes maken en een deltaplan

In de oproep Samen Dapper voor de Zorg stelt actiecomité Het Roer Moet Om dat politieke partijen de moed missen om eerlijk te zijn over de onvermijdelijke keuzes in de zorg. “Ze houden de kiezer in de waan dat iedereen altijd en op elke leeftijd de allerbeste zorg kan krijgen. Concrete maatregelen voor grote zorgvraagstukken ontbreken in veel verkiezingsprogramma’s. Politici moeten keuzes maken en durven zeggen wat er allemaal niet kan.”

Het comité is in augustus 2014 opgericht en stel zich ten doel door middel van een burgerinitiatief integrale zorg hoog op de politieke agenda te krijgen. Daarvoor zijn 40.00 handtekeningen nodig en die zijn bijna binnen. Halve zorg is géén zorg is het motto van de petitie.

Het actiecomité dringt anno 2017 aan op een ‘deltaplan’ om de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk te houden. Samen Dapper voor de Zorg vat de noodzakelijke keuzes samen in een groot aantal punten. Het voert te ver hier gedetailleerd op in te gaan. Maar een belangrijk punt wil ik u toch niet onthouden. Ook al omdat het gaat om iets waar het NTVW al jaren voor pleit en dat de wondzorg ook echt raakt.   Politici moeten gaan benoemen wat wel en niet uit de publieke middelen betaald kan worden en daar actief de lead in nemen. Terwijl zij bouwen aan een goed stelsel, moeten ze – binnen vastgestelde kaders – de inhoud van de zorg aan de professionals overlaten en het georganiseerde wantrouwen inruilen voor vertrouwen in diezelfde zorgverleners. Dat is precies wat er tot nu toe onvoldoende is gebeurd. Ook binnen de wondzorg. 

Gelukkig is er bij sommige partijen in de markt nu wel een kentering zichtbaar. Het NTVW heeft daar ook in vorige edities over bericht. Verzekeraars die samen met het veld, met de behandelaars, op zoek gaan naar kosteneffectieve oplossingen waarbinnen de professionals de ruimte krijgen om die producten te gebruiken die ze noodzakelijk vinden.  Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch is dat naar mijn mening de enige manier om te komen tot oplossingen waar patiënten het meest bij gebaat zijn.  Het comité zegt het mooi: georganiseerd wantrouwen vervangen door vertrouwen. Als behandelaars serieus worden genomen en binnen vastgelegde brede financiële kaders met een duidelijke nadruk op verkorting van de wondgenezingstijd zelf de producten kunnen kiezen voor de behandeling van hun patiënten, dan zal de kwaliteit van de zorg sterk toenemen.

Even terug naar keuzen in de zorg. In een zeer lezenswaardig artikel in De Volkskrant van zaterdag 21 januari jongstleden wordt glashelder duidelijk gemaakt dat als de kosten van de zorg beheersbaar moeten blijven, dat de politiek dan de lastige keuzen in de zorg niet steeds op het bordje van de behandelaars mag leggen.  Het wordt interessant om te zien of politici in de komende verkiezingsstrijd die handschoen oppakken. Ik hoop het wel, maar ik vrees eerlijk gezegd het ergste…

Jos Nonnekes   

Neem contact op over dit publicatie
AddThis Social Bookmark Button