previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Verschenen casuïstieken Kasia Huisman 2014-2015-2016

  • Filters

Ronald Lau is zelfstandig wondprofessional en werkt vanuit zijn eigen bedrijf Healing Wounds and Tender Care. Geen heel voor de hand liggende naam misschien, maar wie Ronald ontmoet zal ontdekken dat het precies bij hem past, bij de manier waarop hij in zijn vak staat.

In dit nummer wordt onder meer aandacht besteedt aan
decubitus. Decubitus wordt in het algemeen gezien als een te
voorkomen complicatie van immobilisatie of druk, hetzij door de
patiënt en zijn omgeving, hetzij door de verzorgenden.

Buurtzorg Nederland

Jos Blok, directeur Buurtzorg Nederland, was in 2006 manager bij thuiszorgorganisatie Carint. Dat was in de tijd dat de bureaucratie in de thuiszorg steeds grotere vormen aannam, tezamen met schaalvergroting en kostenbesparing. Allemaal zaken die de zorg voor de individuele patiënt niet ten goede kwamen. De Blok besloot dat dit anders moest en richtte Buurtzorg Nederland op, met als doel de zorg weer terug te krijgen waar die hoorde: in de wijk, dicht bij de patiënt. De opzet was kleinschalig in teams van ca. 10 tot 12 personen. Zijn inzicht leidde tot een zeer vruchtbare werkwijze want nu, na bijna tien jaar, is Buurtzorg Nederland uitgegroeid tot een organisatie met ca. 800 zelfsturende teams met totaal 9000 wijkverpleegkundigen en -verzorgenden, die alles gezamenlijk buitengewoon goed met elkaar regelen. Dit betekent in de praktijk professionele autonomie en zelfregulering door al deze medewerkers, met een bijzonder effectieve werkwijze tot gevolg. Wondzorg maakt deel uit van het zorgpakket dat Buurtzorg Nederland aanbiedt en ook deze zorg wil men op een hoog niveau aanbieden. Hoe de organisatie dit wil gaan vormgeven bespreken we met Kety de Kwaasteniet, projectcoördinator wondzorg Buurtzorg Nederland.