previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Verschenen casuïstieken Kasia Huisman 2014-2015-2016

  • Filters

Eddy Koopman legt uit: ‘Wij scoorden in Deventer landelijk gezien al heel goed met de prevalentiecijfers.
Maar je wil het altijd beter en in een ideale wereld uiteindelijk ook komen tot een prevalentie van nul.

Zonder nu direct te zeggen dat wondexpertisecentra als paddenstoelen uit de grond komen, is er wel degelijk een behoorlijke toename van dit soort centra binnen en zeker ook buiten de tweede lijn. In het Brabantse Oosterhout is recent buiten de muren van het ziekenhuis een Expertisecentrum Wondzorg (ECW) van start gegaan en het NTVW sprak kort met manager wondzorg dr. Jacques Neyens en algemeen manager José de Groot over het hoe en het waarom van dit nieuwe centrum. De groei van de wondcentra buiten de tweede lijn heeft voor een deel zeker maken met het streven om zo veel mogelijk wondbehandeling zo dicht mogelijk bij de cliënt thuis te doen. Jacques Neyens: ‘Dat is zeker zo. En ik denk dat heel veel wondbehandeling ook echt buiten de muren van het ziekenhuis kan plaatvinden, hetzij bij de cliënt thuis, hetzij bij een centrum buiten het ziekenhuis. Het is helder dat de eindverantwoordelijkheid voor de behandeling van een wond altijd bij een arts of specialist ligt, maar met heldere afspraken over doorverwijzing en vanuit de wil om echt samen te werken met alle betrokkenen kunnen wij hier vanuit het centrum kwaliteit van de wondzorg garanderen. Wij zullen continu onze toegevoegde waarde moeten laten zien en zo het vertrouwen winnen van cliënten en andere behandelaars en ik ben ervan overtuigd dat we dat ook daadwerkelijk doen.’      

In het NTVW nr. 12 -2014 is verschenen de laatste publicatie over DOMINATE Wounds (Deel III) een praktisch wondmanagementsyteem. Dit relatief simpel en praktische systeem verschaft de behandelaar een passende behandeling voor iedere type wond, hetzij een standaard wond of juist een complexe wond.