previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

wondverzorging.nl

banner wondverzorging

Verschenen Blogs

Tjaarda Weber

Tjaarda was spreker op het Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2013, en werd door de deelnemers als ‘zeer goed’ beoordeeld, vanwege zijn specifieke kijk op wondzorg. Om die reden heeft de redactie van het NTVW samen met Tjaarda besloten om in ieder nummer een column te plaatsen over de wondzorg.

Tjaarda volgde zijn opleiding tot algemeen chirurg in het toenmalige Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag en het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Werkte daarna als chef de clinique in het toenmalige Ziekenzorg in Enschede en het Academisch Ziekenhuis te Maastricht (Thorax- en Algemene Chirurgie) om zich in 1999 te vestigen als algemeen chirurg te Geldrop.

Naast de algemene chirurgie waren m.n. traumatologie, longchirurgie en intensiv care geneeskunde zijn aandachtspunten. Tevens was hij van 1989 tot 2013 verbonden aan PSV (voetbal) als clubarts, algemeen chirurg, het laatste jaar als adviseur.

In 2005 heeft hij zijn maatschaps-deelname moeten beëindigen om gezondheidsredenen en heeft daarna als waarnemer gewerkt en als chirurg bij Topsupport te Eindhoven, het sport-medische centrum gelieerd aan het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.
Van 2011 tot 2013 was hij medisch directeur van de Da Vinci Kliniek te Geldrop.

Wilt u Tjaarda elke maand volgen abonneer u dan op het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg (NTVW)
1 minute reading time (212 words)

Bezinning rond de kerstboom

In de beginfase van mijn arts-assistentschap maakte het EHBO-werk ( spoedeisende hulp) een essentieel deel uit van de werkzaamheden. In het ziekenhuis, waar ik toen werkzaam was (eind jaren 70), werd de cardiologische patiënt behandeld door de internisten. Dat was in die tijd gebruikelijk. De patiënten met acute cardiale klachten en een levensbedreigende situatie, kwamen hypotensief op de EHBO. De internist verzuchtte meer dan eens tegen de ambulanciers en ons “was maar drie keer een rondje om de kerk gereden, dan was de patiënt overleden en hem veel leed bespaard”. De internist was een zeer kundig en betrokken medicus, maar was voor ons, jongere artsen in opleiding, te sceptisch over de nieuwe mogelijkheden van de cardiologie. Reanimatie deed zijn intrede met hartmassage, shockbroek, coronair-angiografie, pacemakers enzovoort. De scepsis was wel te verklaren, coronair-angiografie ging gepaard met veel complicaties. Patiënten, die gereanimeerd werden, kregen vaak een kort en gehandicapt levenseinde voor de kiezen.

De komst van het specialisme cardiologie in mijn ziekenhuis zorgde toch voor een andere kijk en vooral voor verbeterde resultaten.

Aan deze ervaring moest ik denken toen ik geconfronteerd werd met de onderstaande casus.

Casus:

Een 50 jarige patiënt presenteerde zich bij ons laat in de middag. Vergezeld door zijn dochter vertelde hij het volgende verhaal......

zie voor download: http://www.ntvw.nl/content/index.php/directory/ntvw-rubrieken/publicatie/57-bezinning-rond-de-kerstboom

Patiënt, Cliënt, Klant …
Wondzorg Waar & Hoe
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.ntvw.nl/content/