eersteslide.jpeg
slide_2.jpeg
PlayPause
previous arrow
next arrow

INSCHRIJVEN L&R TOPWEBINARS DEEL 3 en DEEL 4 

voorpagina nr. 9
Letters LenR

T.I.M.E. deel 3 de 'M 'van Moisture
7 september 2022 – 16.00 uur -17.30 uur


Het juiste evenwicht in wondvocht: belangrijk voor wondgenezing
Spreker: Ron Legerstee, Consultant Wound Healing & Tissue Repair, Pe@r Review
voorplaat klein
Letters LenR

T.I.M.E. deel 4  de 'E' van Edge
28 oktober 2022 – 16.00 uur -17.30 uur

 

De wondrand in optima forma
Spreker: Ron Legerstee, Consultant Wound Healing & Tissue Repair, Pe@r Review

wondverzorging.nl

banner wondverzorging

Verschenen Blogs

Redactie NTVW

Over kansen, mogelijkheden, gevaren, succes en vernieuwingen

NTVW5 2017 OMSLAG 300In deze editie van het NTVW wordt in een aantal artikelen teruggeblikt op de EWMA die van 3 tot en met 5 mei in Amsterdam werd gehouden. De grote jaarlijkse Europese bijeenkomst van wondzorgend Europa met een hoog “ons-kent-ons”- gehalte leek voor de oppervlakkige toeschouwer een groot succes.  En de organisatie ter plaatse had de zaakjes goed voor elkaar. Gesproken over die organisatie: storend was het wel dat de WCS als een soort monopolist alle credits voor deze EWMA  bijeenkomst naar zich toe heeft getrokken.  Storend en niet terecht, al is het maar vanwege het simpele feit dat ook de NOVW een stevige bijdrage heeft geleverd aan de opzet van het wetenschappelijk programma. Maar minstens zo storend was het openingswoord van WCS-voorzitter Rene Baljon die het presteerde om in een vijf minuten durende toespraak letterlijk niets te vertellen over de huidige stand van zaken binnen de wondzorg in Nederland. Laat staan dat er iets van een visie op de toekomst viel te beluisteren. Een gemiste kans.

Maar even terug naar het schijnbare succes van de EWMA. Helaas is echter niet rozengeur en maneschijn. Dat wordt duidelijk uit een artikel dat het thema van dit jaar “Change, opportunities and challenges” moeiteloos ombouwt tot de kop “Noodzakelijke veranderingen, gemiste mogelijkheden en grote uitdagingen”. Lees hoe bij een ongewijzigd beleid een succes kan leiden tot de ondergang…
Maar er gebeurden natuurlijk ook veel goede dingen tijdens de EWMA. Interessante lezingen, jong talent en oude rotten presenteerden de resultaten van onderzoeken op uiteenlopende terreinen.  Interessant was zeker de presentatie van het voorlopige concept van de kwaliteitsstandaard complexe wondzorg van het Wondplatform. Voor een volle zaal presenteerde Robbert Meerwald dit concept met als meest opvallend vernieuwingen de regionale expertteams en de functie van regiebehandelaar. In deze editie van het NTVW wordt uitgebreid stilgestaan bij deze presentatie, met daarbij de kanttekening dat het hier een concept betreft en dat de deelnemende partijen aan de het Wondplatform nog op dit concept kunnen schieten. In ieder geval stof genoeg voor discussie in de komende maanden en ook in de kolommen van uw vaktijdschrift zal daar natuurlijk ruim aandacht aan worden gegeven.  

De heilige graal binnen de wondzorg is natuurlijk het zo veel mogelijk verkorten van de wondgenezingstijd. Dat gaat veel beter lukken als de diagnostiek letterlijk dichterbij het huis van de patiënt plaatsvindt. Onder de titel “Ambulante diagnostiek in de eerste lijn, daar waar u het nodig heeft, wanneer u het nodig heeft” treft u een belangwekkend artikel aan over een nieuw initiatief in de Nederlandse wondzorg. Het wondexpertisecentrum komt letterlijk naar naar de huisarts of de thuiszorgorganisatie toe. In een ambulance. Uitgerust met alle relevante diagnostische instrumenten en bemand door verpleegkundig specialisten. En zo kan in het verlengde van de eigen zorg van deze organisaties ter plaatse expertise, diagnostiek en indien nodig ook triage worden geboden.
U ziet: het NTVW gaat deze keer over kansen, mogelijkheden, gevaren, succes en vernieuwingen.

Het lijkt het echte leven wel…  

Noodzakelijke veranderingen, gemiste mogelijkheden...
Over virtuele prijzen en achterhaalde financiering...
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.ntvw.nl/content/