previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

wondverzorging.nl

banner wondverzorging

Verschenen Blogs

Tjaarda Weber

Tjaarda was spreker op het Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2013, en werd door de deelnemers als ‘zeer goed’ beoordeeld, vanwege zijn specifieke kijk op wondzorg. Om die reden heeft de redactie van het NTVW samen met Tjaarda besloten om in ieder nummer een column te plaatsen over de wondzorg.

Tjaarda volgde zijn opleiding tot algemeen chirurg in het toenmalige Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag en het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Werkte daarna als chef de clinique in het toenmalige Ziekenzorg in Enschede en het Academisch Ziekenhuis te Maastricht (Thorax- en Algemene Chirurgie) om zich in 1999 te vestigen als algemeen chirurg te Geldrop.

Naast de algemene chirurgie waren m.n. traumatologie, longchirurgie en intensiv care geneeskunde zijn aandachtspunten. Tevens was hij van 1989 tot 2013 verbonden aan PSV (voetbal) als clubarts, algemeen chirurg, het laatste jaar als adviseur.

In 2005 heeft hij zijn maatschaps-deelname moeten beëindigen om gezondheidsredenen en heeft daarna als waarnemer gewerkt en als chirurg bij Topsupport te Eindhoven, het sport-medische centrum gelieerd aan het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.
Van 2011 tot 2013 was hij medisch directeur van de Da Vinci Kliniek te Geldrop.

Wilt u Tjaarda elke maand volgen abonneer u dan op het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg (NTVW)
2 minutes reading time (343 words)

Wondzorg Waar & Hoe

Wondzorg Waar & Hoe

De afgelopen tijd is de zorg en de financiering daarvan fors in beweging. Andere invulling van de organisatie/bekostiging van ziekenhuis/specialistische zorg, verandering in jeugd/thuiszorg en natuurlijk ook is er
veel te doen over de financiering en organisatie van de wondzorg bij met name de chronische patiënt. Zie ook het NTVW oktober 2014 (“Andere organisatie en financiering van wondzorg maken innovatie en besparingen mogelijk” en de column van Peter Moes “ de koning sprak”). De redactie vroeg mij een column te wijden aan mijn visie op de “optimale” wondzorg. Op zich is dat nietInteressanter lijkt mij wat het ideaal is van de pcompliceerde wond.

Wat mag de patiënt verwachten?

De afgelopen tijd is de zorg en de financiering daarvan fors in beweging. Andere invulling van de organisatie/bekostiging van ziekenhuis/specialistische zorg, verandering in jeugd/thuiszorg en natuurlijk ook is er  veel te doen over de financiering en organisatie van de wondzorg bij met name de chronische patiënt. Zie ook het NTVW oktober 2014 (“Andere organisatie en financiering van wondzorg maken innovatie en besparingen mogelijk” en de column van Peter Moes “ de koning sprak”). De redactie vroeg mij een column te wijden aan mijn visie op de “optimale” wondzorg. Op zich is dat niet. Interessanter lijkt mij wat het ideaal is van de gecompliceerde wond.

De acht punten van Tjaarda Weber zijn:
1) Optimale zorg, die zorgt voor zo’n snel mogelijke genezing
2) Indien genezing door de aard van de wond niet mogelijk is, zo goed mogelijke verzorging, resulterend in zo min mogelijk hinder door pijn/geur en anderszins ongemak
3) Efficiënte zorg, resulterend in zo min mogelijk tijdbeslag van patiënt en omgeving, financieel met de laagste lasten
4) De zorg wordt zo veel mogelijk thuis geleverd, indien opportuun
5) De zorg wordt geleverd door een team, wat gekenmerkt wordt door korte lijnen en frequent overleg en door zoveel mogelijk dezelfde personen
6) Bij problemen 24/7 bereikbaarheid
7) Ondersteuning middels ICT, waarbij wondgrootte en andere zaken wordt vastgelegd. Dit helpt bij communicatie bij problemen en latere evaluatie
8) Aandacht en begeleiding om sociaal optimale condities te scheppen voor de patiënt (mobiliteit, eventueel off loading, activiteiten stimuleren etc.)

Bezinning rond de kerstboom
Klinisch onderzoek in wondgenezing is moeilijk
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.ntvw.nl/content/