Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

banner voor nieuwsbrief

klein poppetjeVanenburg 72 dpiNationaal Wondzorgdebat 14 juni 2019
op het prachtig landgoed van Kasteel De Vanenburg
Nationaal Wondzorgdebat 14 juni 2019 op het landgoed van Kasteel De Vanenburg te Putten

Op 14 juni vindt het jaarlijkse Wondzorgdebat plaats. In tegenstelling tot de vluchtige discussies op social media gaan we hier met professionals onder elkaar in gesprek, kijken we elkaar in de ogen en wisselen we kennis en inzichten uit.
Sinds de opkomst van (mobiel) internet is onze wereld veel stressvoller en chaotischer geworden verteld prof. Dr. Margriet Sitskoorn bij Max omroep. Zij is hoogleraar bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. ‘We zitten helaas in een bubble van eenzijdig informatie die wij met grote regelmaat voorgeschoteld krijgen. Iedereen is afgestudeerd aan de Google Academy .’ Ze legt uit dat we door een stroom aan gemanipuleerde een eenzijdige informatie vaak niet meer goed in staat zijn om een authentieke mening te vormen. Persoonlijk contact en meer lezen zijn in haar optiek manieren om hier iets aan te doen. Daar zijn wij het van harte mee eens!

Debaters

Het Nationaal wondzorgdebat is op ouderwetse leest geschoeid als het gaat om het uitwisselen van informatie: wij gaan daar live met elkaar in gesprek. Wij ontvangen u hartelijk op een mooie locatie, waar we vanaf 13.00 uur met elkaar in debat gaan. 10 debaters uit uiteenlopende disciplines, door ons uitgenodigd en onder aanvoering van gespreksleider Ron Legerstee, MSc, gaan het debat aan op basis van stellingen. Stellingen die actuele onderwerpen in de moderne wondzorg adresseren en waar je op meerdere manieren naar kunt kijken. Wie is voor en wie is tegen, en waarom is dat zo. Juist die nuance en het persoonlijke contact maken de gesprekken boeiend en leerzaam, ook voor de toehoorders. Je kunt als bezoeker aansluiten en mee debatteren, maar luisteren en je laten inspireren is uiteraard ook helemaal prima.

Multidisciplinaire deskundigen
Onze debaters zijn stuk voor stuk ervaren zorgprofessionals die hun punt goed kunnen onderbouwen. Wij noemen een docent van het Erasmus opleidingscentrum wondzorg, een wondconsulent Thuiszorg, vaatchirurg, huidtherapeut, diverse wondexperts uit Wond Expertise Centra en natuurlijk ontbreken de zorgverzekeraars niet zoals Zilveren Kruis en zijn er toehoorders van CZ en Zorgverzekeraars Nederland.

Netwerkmomenten
In de pauze en na afloop van ons debat is er nog ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen maar kun je ook nog even napraten met bijvoorbeeld een zorgverzekeraar omdat er misschien nog prangende vragen waren die je niet hebt kunnen stellen.

Wil je meer inzicht in actuele vraagstukken in de moderne wondzorg? Kom dan op 14 juni naar het jaarlijkse Nationaal Wondzorgdebat!
Je kunt je HIER aanmelden.

Proef vast de sfeer met onze video over het Nationaal Wondzorgdebat:

Play
Slider

Ton Lassing
coördinator Nationaal Wondzorgdebat

afbeelding gecompliceerde wonden klein

We krijgen steeds meer inzicht in de behandeling van wonden, in wat er aan een wond ten grondslag kan liggen en hoe we daarmee om moeten gaan. In preventie, behandeling en nazorg. In voorlichting, begeleiding en in samenwerking met alle betrokken specialismen. Het eerste wondcentrum in Nederland dat deze multidisciplinaire benadering ook fysiek tot uiting bracht, wondcentrum Leiderdorp, liet al zien dat de multidisciplinaire benadering het uitgangspunt moet zijn voor goede en steeds betere wondzorg.
Deze multidisciplinaire structuur staat ook altijd aan de basis van het jaarlijkse Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals. Dat dit niet altijd gemakkelijk is weten wij als organisatie, maar krijgen wij ook regelmatig terug uit onze evaluaties en uit het veld waar onze redactie zich dagelijks begeeft.

Hoe vinden we op het juiste moment in het proces de juiste behandelaar om naar door te verwijzen, om mee samen te werken, of om advies te vragen. Dat zijn vragen die veel behandelaars in de eerste lijn hebben, maar ook in de tweede lijn is het soms puzzelen om de aansluiting naar de eerste lijn weer te maken, voor een goede opvolging, nazorg of onderhoudsbehandeling.

Tijdens het Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019 bieden we u verdieping op behandelniveau. Het programma geeft u op unieke wijze inzicht in complexe wondbehandeling en de rol van de vele disciplines die hierbij een taak kunnen vervullen. Het programma is interactief, alle deelnemers hebben een rol in het verloop van de presentaties. Met elkaar leren we keuzes te maken en op basis van de gevolgen van die keuzes te handelen.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Toegangsprijs € 160,00 per persoon. Schrijf dan nu in en ontvang € 30,- vroegboekkorting.
Klik op de link en meld je aan!

AANMELDEN NATIONAAL MULTIDISCIPLINAIR CONGRES VOOR WONDPROFESSIONALS 2019

omslag nr. 1Interview met: Hoofdredacteur Geneesmiddelen Bulletin Hein Janssens:

De afstand tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk op de werkvloer is groot. Dat geldt voor veel sectoren en dat geldt zeker voor de zorg. De wondzorg vormt hierop geen uitzondering. Zeker, de noodzaak van meer onderzoek om de kwaliteit van de wondbehandeling naar een hoger niveau te tillen, wordt door niemand betwist. Het NTVW heeft hier de afgelopen jaren ook vaak voor gepleit en ook zelf wetenschappelijke artikelen uit binnen- en buitenland gepubliceerd om err daadwerkelijk een bijdrage aan te leveren.