Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

banner voor nieuwsbrief

kasia casusDe tijd heelt alle wonden, maar de littekens blijven.  
Eric de Preester Vlaams dichter

In aankomende twee uitgaven (nr. 11 november, nr. 12 december) ga ik dit keer een heel bijzondere casuïstiek presenteren over veneuze en arteriële insufficiëntie en decubitus. De hoofdrol in deze  casuïstiek is een jonge man van een jaar of vijftig met het Klinefelter syndroom.

Je kunt je afvragen, wat heeft veneuze insufficiëntie te maken met het Klinefelter syndroom? Bij deze casuïstiek laat ik erg veel zien, aangezien bij jongens of mannen met dit syndroom veel sociale en psychische problemen kunnen ontstaan. Dit leidt tot therapie ontrouw, het weigeren van de zorg, er is sprake van wantrouwen en depressie en er zijn veel problemen met de sociale contacten.

Lees mijn uitgebreide casuïstiek (deel 1) in het novembernummer van het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg en ervaar hoe ernstig sommige wonden kunnen zijn. Deel 2 komt in het decembernummer van het NTVW.

Kasia Huisman, redacteur NTVW