Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

banner voor nieuwsbrief

KwliteitsconceptTijdens de EWMA heeft een werkgroep van het Wondplatform de conceptversie van de kwaliteitsstandaard complexe wondzorg voor de eerste keer gepresenteerd. Vaatchirurg Robbert Meerwald introduceerde op een heldere manier een samenhangende visie voor wat betreft inhoud en organisatie van de complexe wondzorg in ons land met daarbij twee opvallende vernieuwingen.  Expertteams moeten volgens de makers van dit concept zorgen voor de kwaliteit van de complexe wondzorg in de regio. En de aan te wijzen regiebehandelaar wordt verantwoordelijk voor de daadwerkelijke behandeling van de patiënt met een complexe wond.

Belangrijke rol weggelegd voor regionale expertteams
Een belangrijke hoeksteen van de nieuwe kwaliteitsstandaard wordt gevormd door de zogenaamde expertteams. De verantwoordelijkheid voor de complexe wondzorg komt vooral bij deze teams te liggen.  

De regioteams zijn zorgnetwerken van professionals uit de eerste en de tweede lijn. Artsen en verpleegkundigen maken deel uit van de teams die per regio verschillend georganiseerd kunnen zijn en ze zijn verantwoordelijk voor zowel de medisch inhoudelijke als de organisatorische invulling van de complexe wondzorg.

Complexe wondzorg kent duidelijk het probleem van meerdere hoofdbehandelaars. Hij of zij draagt zorg voor de diagnose voor het in samenspraak met de patiënt opstellen van het behandeldoel. Hij of zij zorgt voor het delen van kennis door de hele keten heen, coördineert de zorg binnen de keten en zorgt voor het aanstellen van een casemanager. Voor de patiënt is de regiebehandelaar het eerste aanspreekpunt als er zich problemen voordoen.

De door de regioteams aangewezen regiebehandelaars zien er op toe dat de ingezette zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn.

 

Het gehele artikel kunt u lezen in het NTVW nr. 5 - mei - 2017