Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

banner voor nieuwsbrief

Ron Sleegers newRon Sleegers (verpleegkundig specialist diabetische voet Maastricht UMC): -
‘Risico-analyse en snel handelen zijn voorwaarden voor succesvolle behandeling’

De wondbehandeling bij de diabetische voet is wellicht het beste voorbeeld van de noodzaak van een multidisciplinaire benadering binnen de wondzorg.
Hoe de zorg in de verschillende centra in ons land ook is georganiseerd, in alle gevallen staat het multidisciplinaire karakter centraal. Neem bijvoorbeeld het Maastrichtse UMC. Al meer dan 15 jaar wordt daar gewerkt met een diabetisch voetenteam bestaande uit onder andere een verpleegkundige specialist diabetische voet, een podo­ therapeut, een internist, een vaatchirurg, een orthopedisch chirurg een revalidatiearts, een orthopedisch schoenmaker en een gipsverbandmeester. Inmiddels wordt het MUMC vrij algemeen gezien als een (inter)nationaal expertise­ centrum op het gebied van diabetische voetproblematiek. Het NTVW sprak met verpleegkundig specialist diabetische voet Ron Sleegers over de manier waarop de zorg is georganiseerd in Maastricht.

Chronische wonden aan de voet komen ongeveer bij 5% bij mensen met diabetes mellitus voor. Uiteindelijk leiden de chronische wonden aan de voet en de complicaties daarvan (denk aan infecties en ernstig perifeer vaatlijden) bij 15% van de mensen tot een amputatie van een teen of een gedeelte van hun voet of zelfs onderbeen. De verschillende onderliggende factoren maken de behandeling van de diabetische voet vaak heel complex. Vroegtijdige herkenning van diabetische voet en snelle behandeling is dan ook belangrijk voor het behoud van voeten of benen, want een amputatie is meestal te voorkomen. Verpleegkundig specialist diabetische voet Ron Sleegers is als coördinator van het team mede verantwoordelijk voor de diagnose, het aanvullend onderzoek en uiteraard behandeling van diabetische voetwonden. ‘Vroegtijdige herkenning met daaraan gekoppeld een snelle en zorgvuldige triage zijn essentieel voor een succesvolle behandeling van dit soort wonden.

Het gehele artikel kunt u lezen in het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg nr. 6/7 - juni/juli 2017