Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

banner voor nieuwsbrief

RisicofactorenIN HET NTVW NR 11 - NOVEMBER 2016

DEEL 1 – RISICOFCATOREN WONDZORG

Het sneeuwbaleffect:
Wonden een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid en economie

Voorwoord redactie NTVW

De Verenigde Staten is één van de grootste landen van de wereld. Momenteel zijn er 324 miljoen inwoners.
In een onlangs gehouden Amerikaans onderzoek van de stichting ‘Commonwealth Fund’ wordt aangegeven dat de gezondheidszorg in Nederland per persoon de helft goedkoper is en beter werkt dan in de Verenigde Staten. Nederland geeft jaarlijks 3128 euro per persoon uit aan zorg, schatten de onderzoekers. In de VS is dat 5943 euro, bijna het dubbele. Dus volgens de ‘Commonwelth Fund’ doen we het nog niet zo slecht.

Wat betreft de wondzorg in de Verenigde Staten zijn er 6,5 miljoen patiënten die kampen met de gevolgen van een gecompliceerde wond. De kosten die daar jaarlijks mee gepaard gaan, worden op meer dan 23 miljard euro geschat. In Nederland wordt het 1,4 miljard. Als we dit omrekenen naar Amerikaanse begrippen zouden we hoger uitkomen qua kosten.
De grote economische en sociale gevolgen van onze huidige wondzorg vraagt om meer aandacht en om de middelen om de biologisch-mechanische, onderliggende complicaties van wonden te onderzoeken en te leren begrijpen.

In 2009 heeft de auteur Chandan K. Sen, Department of Surgery van de The Ohio State University Comprehensive Wound Center al aandacht gevraagd voor de steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid wat betreft de complexe wondzorg, mede omdat er al in 2009 een explosieve stijging was aan kosten. Nu in 2016 vraagt hij opnieuw aandacht in zijn publicatie. In dit artikel en heeft hij tevens de cijfers bijgesteld van 2009.

Als redactie zien wij wel de aandacht voor wondzorg toenemen maar blijkt het dat er nog verder moet worden gestreefd naar kortere wondgenezingtijd. Dit om de kosten van wondzorg omlaag te krijgen.

Chandan K. Sen geeft in deze publicatie inzicht op de toenemende risico’s zoals de vergrijzende bevolking, het ontstaan van obesitas, diabetes en geeft tevens in zijn publicatie veel aandacht aan acute en gecompliceerde wonden met onder ander de toenemende kosten bij ulcers en littekens.

Aangezien het een zeer uitgebreid, interessant en opmerkelijke publicatie is en wij die u niet willen onthouden, hebben wij deze opgedeeld in drie artikelen die in de komende nummers van het NTVW gaan verschijnen.

Heeft u vragen of reacties stuur deze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Richard White 500---Iedere zorgprofessional die zich bezig houdt met wondmanagement zou zich bewust moeten zijn van sepsis, het herkennen ervan alsmede het risico op mordibiteit en mortaliteit---

De omvang van het probleem en waar dienen we ons bewust van te zijn?


Door: Richard White
Scientific Editor, Wounds UK, Professor of Tissue Viability, University of Worcester and Director of DDRC Wound Care, Plymouth

In 2013 heeft men in het Verenigd Koninkrijk het managen van sepsis aangemerkt als het belangrijkste probleem waar de National Health Service mee te maken heeft. De literauur suggereert in ernstige mate dat sepsis wereldwijd een zeer omvangrijk probleem is en in gebieden waar betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, blijkt de aandoening een grote belasting te zijn. Daarbij komt dat de incidentie van sepsis dramatisch toeneemt, evenals de mortaliteit als gevolg van de aandoening. Als reden hiervoor worden genoemd het feit dat de resistentie voor antibiotica toeneemt, evenals de toenemende kwaadaardigheid van  bacteriën en de vergrijzing. De economische last die met de aandoening gepaard gaat, is evenredig groot, waardoor het verbeteren van diagnose- en behandeltechnieken klinische prioriteit krijgt.  Ook is er sprake van lacunen in de zorgverlening, waardoor er behoefte ontstaat aan kosten-effectieve kwaliteitsverbeteringen. De specialisten die zich bezig houden met de behandeling van zowel acute als chronische wonden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Ernstige vormen van sepsis komen bij alle aetiologiën van wonden voor, zoals ook blijkt uit het hieronder vermelde.  Om morbiditeit als gevolg van sepsis te voorkomen, is passend en tijdig management van de bioburden en de infectie in de wond van cruciaal belang. Hoewel het algemeen bekend is dat patiënten met brandwonden, of met weefselschade door trauma, evenals patiënten met chirurgische wonden, een levensbedrijgende infectie kunnen oplopen – en dat vaak ook daadwerkelijk doen (Johnson et al, 2013) geldt dit minder voor patiënten met chronische wonden. Lees het gehele artikel en de reacties van andere wondprofessionals  in het NTVW nr. 1 - 2016.

RosemarieHet wondcongres

Dr. Rosemarie Met: Ischemie krijgt binnen de wondzorg niet de aandacht die het verdient. Die conclusie is meer dan terecht en het simpele feit dat er in tien jaar NTVW nauwelijks iets is gepubliceerd over ischemie is in dit verband dan ook veelzeggend. Het verbeteren van de bloedcirculatie op macroscopisch niveau kan echter wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling en uiteindelijk ook de genezing van een wond. NTVW en NOVW gaan daarom in het jaarlijkse congres in oktober uitgebreid aandacht besteden aan ischemie.

Dr. Rosemarie Met, gepromoveerd met een proefschrift getiteld “Diagnosis and treatment of critical limb ischemia”, gaat als spreker tijdens het congres in op ‘de rol van ischemie bij wondgenezing’.

Rosemarie boekOnbekend maakt onbemind. Deze tegeltjeswijsheid is zeker van toepassing op ischemie. Maar er is gelukkig wel een kentering zichtbaar. Niet voor niets is in het “Rijnland model” van de behandeling van complexe wonden het elimineren van de invloed van ischemie en infecties een van de drie pijlers voor een succesvolle wondbehandeling. Het goed leesbare boekje van de vaatchirurgen Jacques Oskam en Pascal Steenvoorde en NP Louk van Doorn over complexe en chronische wonden laat zien dat de rol van ischemie bij het genezings- proces niet genoeg benadrukt kan worden.
Dr. Rosemarie Met, heeft daar duidelijke opvattingen over. ‘De relatie tussen wondgenezing en ischemie is helder. Ischemie moet worden opgeheven om de wond goed te laten genezen. Daarom is het ook zo belangrijk dat bij een complexe wond een analyse wordt gemaakt van het arteriële en veneuze vaatstelsel om vast te stellen of de doorbloeding wel of niet verstoord is.’
Ischemie kan worden veroorzaakt door een stoornis in de microcirculatie van het bloed of door een storing in de macrocirculatie. Is het eerste het geval dan is oedeem het gevolg en dat zorgt voor een vertraging van de wondgenezing. Bij een storing op macroniveau gaat het over arteriële en veneuze insufficiëntie.
Dr. Rosemarie Met: ‘Ischemie komt op weefselniveau bij complexe wonden vaak voor. Het probleem is eigenlijk dat het heel moeilijk concreet is vast te stellen of te meten. Vooral bij arteriële ischemie is er nog niet zo heel veel bekend van de exacte fysiologische processen bij complexe wonden. Maar daar meer over op het congres dat wordt gehouden op 13 oktober 2015 in het CineMec Theater te Ede. U kunt zich hier AANMELDEN.