Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

banner voor nieuwsbrief

 Beste lezers
Gecompliceerde wonden vormen wereldwijd een groot gezondheids
probleem. Dat is geen nieuws. Vaak bestaat de aanpak van gecompliceerde wonden in eerste instantie uit een aantal gerichte behandelingen voordat er een specialist bij betrokken wordt. Zelfs op specialistisch niveau zijn toepassingen in de praktijk en richtlijnen inconsequent door gebrek aan hoog niveau van bewijs. Er is daarom bij de verschillende wondprofessionals behoefte aan een simpele, praktische en kopieerbare manier om gecompliceerde (chronische) wonden te behandelen. Zo’n systeem zou wondprofessionals moeten helpen bij de behandeling van gecompliceerde wonden, door het belichten van de belangrijkste aspecten van de wondzorg in een systematische volgorde van belangrijkheid. Dit leidt tot een snellere genezing van eenvoudige wonden en een snellere verbetering van de complexere vormen van therapie voor deze wonden. In de komende drie  nummers van het NTVW wordt beschreven het wondmanagementsysteem DOMINATE WOUNDS’ dat werd ontwikkeld op grond van ervaringen en dat succesvol werd geïmplementeerd in het buitenland. Het verschaft tevens een op evidence gebaseerde rationale benadering voor elk van zijn componenten. Dit relatief simpele en praktische systeem verschaft de behandelaar een passende behandeling voor ieder type wond, hetzij een standaard wond of juiste een gecompliceerde wond.
dominate-wounds 700De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke zorgprocessen in een ziekenhuis extra aandacht behoeven of om nader onderzoek vragen. In de Basisset kwaliteitsindicatoren is onder 3.1 ook wondzorg vermeldt.

Daarin geeft het IGZ aan dat voor een goede behandeling van wonden het belangrijk is als iedere regio over een wondexpertise centrum beschikt dat qua organisatiestructuur voldoen aan de volgende kenmerken:

Amerikaans onderzoek geeft aan:

Frequent uitgevoerd debridement zorgt voor snellere genezing van wonden

Niet alleen in Nederland is het aantal wondcentra de laatste jaren sterk gestegen.
Ook in de Verenigde Staten is dat het geval. Healogics, Jacksonville, Florida is met meer dan 500 wondcentra een van de grote spelers op het gebied van wondbehandeling  in de VS.  Jaarlijks worden in deze centra meer dan twee miljoen wonden behandeld. Het bedrijf besteedt uiteraard veel aandacht het systematisch opbouwen van evidence over behandelmethoden en –technieken.  Een recent gepresenteerde publicatie van Healogics laat zien dat een frequent uitgevoerd debridement zorgt voor een snellere en completere wondgenezing, ongeacht het type wond, de grootte, of de hoe lang de wond al bestaat.