Slider

Rapport NZa ‘innovatie van complexe wondzorg’, een onderzoek naar potentiële besparingen en prestatieomschrijvingen

Door: Ton Lassing, voorzitter NOVW

Huub Brul, directeur van Mitralis Expertise Centrum Wondzorg Heerlen,  geeft al jaren aan zijn centrum een belangrijke stap om te komen tot  meer kwaliteit en  transparantie binnen de wondzorg.

Lees meer: “Innovatieve aanpak” leidt tot snellere sluiting van complexe wonden

Infecties liggen op de loer

Het centrale thema van het komende NOVW-NTVW congres op 7 oktober in Ede is de  “ecologie van de wond”.  In de kern komt het er op neer dat wondprofessionals voortdurend bezig zijn met het beïnvloeden van de relaties tussen organismen, populaties en/of levensgemeenschappen die in de wond aanwezig zijn. Doel daarbij is het bestrijden van organismen die niet in de wond thuis horen  en daarbij tegelijkertijd zo min mogelijk antibiotica gebruiken.

Lees meer: Weten we wat er in de wond gebeurt?

Welke wonden genezen gemakkelijk en welke niet?

De genezing van acute wonden volgt bij verder gezonde patiënten een normaal en voorspelbaar patroon. Een patroon dat doorgaans weinig aandacht en zorg van wonddeskundigen nodig heeft. Hoe anders is de situatie bij moeilijk genezende wonden.

Lees meer: De zoektocht voor goed indicatoren voor wondgenezing

Subcategorieën